Üdvözöljük a

Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018-1.3.1-VKE) | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018-1.3.1-VKE)

Szerző: Rozs Eszter | 2018. február 6.

A felhívás a hazai vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére.

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati vagy horizontális prioritások valamelyikéhez, és megvalósításuk helyszíne a pályázó - a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett - közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

  • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
  • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
  • eszközbeszerzés
  • immateriális javak beszerzése
  • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, a szükséges alapvető infrastrukturális fejlesztések
  • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
  • a nyilvánosság biztosítása
  • a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés
  • piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.


A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. Pályázónként minimum 100 millió, maximum 600 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Végső beadási határidő: 2018. május 15.

Bővebb információ az NKFI Hivatal honlapján.

Kiíró: Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közzététel időpontja: 2018. 01. 09.
Beadási határidő: 2018. 02. 28.