Felkérték a pécsi kamarát az S3 stratégia Baranya megyei szakmai vezetésére

Szerző: Hamar László | 2014. szeptember 1.

100

Dr. Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos és Spaller Endre a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke augusztus végén találkozott az S3 stratégia megyei egyeztetési folyamatait koordináló vezetőkkel.
Baranya megyét a kormányhivatal és annak felkérésére a megyei szakmai vezetést ellátó Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara képviselte a megbeszélésen.

 

 

 

A megyei rendezvényt a Baranya Megyei Kormányhivatal rendezi meg, a PBKIK-val közösen. Az eseményre a Tudásközpontban, 2014. szeptember 15. 14.00 - 17.00 között kerül sor, melyre elsősorban a kutatásban, fejlesztésben és innovációban érdekelt vállalkozások és szervezetek képviselőit várják a szervezők. Az innovációs források (GINOP: 700 Mrd Ft) hatékony allokációjához feltétlenül szükséges a megyei vállalkozások véleményének és fejlesztési javaslatainak megismerése és beépítése a stratégiába.

 

Mi jelent az S3?

Az S3 (intelligens szakosodási stratégia) az Európai Unió egy új típusú, a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok célzottabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését a helyi lehetőségeket és igényeket jobban figyelembe vevő megközelítése. A stratégia elkészítése a Strukturális Alapok 2014–2020 közötti forrásfelhasználásának előzetes feltétele, ezért nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Cél, hogy Magyarország minél előbb hozzáférhessen a Strukturális Alapok több mint 700 milliárd forintnyi KFI forrásához.

 

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) által koordinált, a helyi innovatív vállalkozások, kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) döntéshozók és a megyei kormányhivatalok bevonásával, alulról építkező S3 tervezési folyamat legfőbb célkitűzése, hogy a hazai KFI 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó térségi és nemzeti prioritásai a társadalom minden érintett körének bevonásával kerüljenek kialakításra, majd azt követően egyeztetésre az Európai Unióval is.

 

A rendezvény célja: a megye 2020-ig tartó fejlesztési prioritásainak meghatározása, amelyen keresztül önnek lehetősége van a következő hét év KFI támogatásainak irányait megnevezni és befolyásolni.

 

A megyei rendezvényekkel egy időben a NIH és a megyei kormányhivatalok online felületen is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a társadalmi egyeztetés minél szélesebb kör bevonását tegye lehetővé.

 

 A megye gazdaságáról készített rövid összefoglaló anyagokat az www.s3magyarorszag.gov.hu oldalon találja, melyek a workshop munkáját segítik. Az oldal szeptember 5-ig kerül teljes feltöltésre.


 

A regisztráció lezárult.

Erre szeptember 11-én 16.00 óráig, illetve a 100 fős létszámkeret eléréséig volt lehetőség az info@bmeip.hu címen.

 

Azok számára, akik nem tudnak részt venni a rendezvényen, szeptember 22-ig nyitott az online vélemény-nyilvánítás lehetősége!

Helyszín: Tudásközpont, Pécs
Időpont: 2014. 09. 15. 14:00 - 2014. 09. 15. 17:00