Szolgáltatások

Innovációs osztályunk saját erőforrásaival, valamint hazai és uniós források segítségével a megyei és régiós innovációs potenciált erősíti és fejleszti.

 

 

 

Számos K+F+I szolgáltatással, gazdaságfejlesztő tevékenységgel állunk a vállalatok rendelkezésére.

  1. Szellemitulajdon-védelem
  2. Szellemi eszköz menedzsment
  3. Formatervezés
  4. Technológiai auditok és technológia transzfer
  5. Nemzetközi szintű technológiai profilok készítése ötletekre/kutatási eredményekre, és azok piaci hasznosításának segítése (az Enterprise Europe Network több mint 50 országban 600 irodával rendelkezik)
  6. Forráskutatás és tanácsadás, pályázati partnerkeresés
  7. Fejlesztők fóruma: „innovátorok” közösségének kialakítása
  8. Klaszterek létrehozása és fejlesztése, rajtuk keresztül piaci információk elemzése és továbbítása
  9. Hazai és uniós innovációpolitika és kezdeményezések elemzése, véleményezése, közreadása.

 

A fenti szolgáltatások mellett segítünk pályázatok felkutatásában, megoldást kínálunk a vállalkozások energiaköltségeinek csökkentésére (energiaközösség szervezése), szellemitulajdon-védelmi infopontot működtetünk, folyamatos tájékoztatást adunk a környezetvédelmi jogszabályok változásáról (fórumok, hírlevelek). Közbeszerzési referens és egyéb tanfolyamokat szervezünk, újraindítottuk a régiós innovációs díj és megvalósítható ötletek pályázatát. Jelenleg is bővítjük a klaszterek innovációs portfólióját bemutató honlapot, továbbá nemzeti innovációs portfóliót építünk. Menedzsmentszolgáltatást biztosítunk a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszternek, segítjük további klaszterek elindulását. Közreműködünk a munkanélküliek és fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő programokban (pl.: Önindító és a Bekapcsoló programok) Uniós projektek magyar partnereként közreműködünk helyi vállalkozások tevékenységének kiszélesítésében és nemzetköziesedésében.