Üdvözöljük a

A vidéki gazdaság fejlesztése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A vidéki gazdaság fejlesztése

Szerző: Sándor Andrea | 2013. október 24.

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről előzetes tájékoztatása.

A  Darányi  Ignác  Terv  keretében  működő  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  (DIT
ÚMVP)  III.  tengelyén  belül  a  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások  fejlesztésére  irányuló  intézkedés  (a  továbbiakban:  alapszolgáltatások
jogcím)  újranyitása  várható  idén. 

A  benyújtási  időszak  kezdete  2013.  november  eleje. 

Az alapszolgáltatások jogcím esetében elektronikus benyújtás lesz.
Az alapszolgáltatások jogcím esetében az ügyfélkörbe tartoznak a települési  önkormányzatok,
önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok,  nonprofit szervezetek  (egyesületek,
alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyek.

A rendelet mellékletét képezi  a  jogosult  településeket  tartalmazó  településlista.  Az  ügyfélnek  székhellyel  vagy
telephellyel  kell  rendelkezni  azon  a  településlistában  található  településen,  amelyen  a
fejlesztést meg kívánja valósítani.
A rendelet alapján négy célterület  kerül megnyitásra. Az  első célterület  keretében támogatás
vehető  igénybe  új  és  már  meglévő  falu-  és  tanyagondnoki  szolgáltatás  fejlesztéséhez,  a
második  célterület  keretében  egyéb  szociális,  bűnmegelőzési  és  közösségi  szolgáltatások
fejlesztéséhez.  A  harmadik  célterület  esetében  többfunkciós  szolgáltató  központ  (például
művelődési ház  fejlesztésére)  kialakítására, fejlesztésére, míg a  negyedik célterület  keretében
hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztése támogatható.
A  támogatható  tevékenységek  a  következők  többek  között:  új  gépjárműbeszerzés,
épületfelújítás,  korszerűsítés,  bővítés  és  az  ezekhez  kapcsolódó  eszközbeszerzés.
Eszközbeszerzés önállóan is támogatható.
A  maximálisan  igényelhető  támogatás  összege  ügyfelenként  az  első  két célterület  esetében:
3,5 millió forint (személygépjármű), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz);
a  harmadik  célterület  esetében  25  millió  forint, amennyiben  az  ügyfél  kizárólag  a  kötelező
szolgáltatásokat vállalja (a lakosság információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH
tájékoztatás  nyújtása,  közművelődési  programok  szervezése  és  lebonyolítása,  közösségi
programok  szervezése  és  lebonyolítása,  ingyenes  internet  hozzáférés  biztosítása),  ha  ezen
felül  könyvtári  szolgáltatást  is  ellát,  akkor  30  millió  forint;  a  negyedik  célterület  esetében
legfeljebb 25 millió forint.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.