Fejlesztési irányok a probléma térkép tükrében

Szerző: Sándor Andrea | 2014. március 6.

A kamara Siklós Városi Elnökésge a térség problémáinak megbeszéléséhez készített egy un. probléma térképet.

 

A két kistérség helyzete, adottságai lényegesen eltérnek egymástól, ezért célszerű volt külön-külön foglalkozni a problémákkal és a lehetséges fejlesztési irányokkal.

Ha röviden kellene megfogalmazni a jövőképet, amely mindkét térségre egyaránt megállapítható, az pedig az lenne: helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés a cél.

A kamara kiemelt feladatának tartja azon cégek felkeresését, aki fejlesztési/projekt ötlettel rendelkeznek, mert a megyei önkormányzat által jelenleg is kialakítás alatt lévő 2014 – 2020 térségfejlesztési koncepcióban csak azok a projektek kerülnek kiírásra, amelyek előzetesen egy fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódva becsatornázásra kerülnek, ezért ezek összegyűjtése folyamatban van és március 20-i rendezvényen megbeszélésre is kerülnek.