Közös LEADER pályázat a gazdasági kapcsolatokért

Szerző: Vida Laura | 2018. április 12.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 4 partnerével nyújtott be pályázatot a Dél-Baranyai Határmenti Települések LEADER HACS  „Térségi üzleti típusú együttműködések” c. pályázati felhívására.

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER akciócsoport területén a turizmus jelenti a gazdaság húzó profilját. Ehhez kapcsolódó helyi termék és szolgáltatás fejlesztéssel lehetne a térség  gazdaságát, ezzel együtt perifériális településeit fellendíteni.

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlesztések pontszerűek, a gazdasági élet szereplői nem vagy csak felületesen ismerik egymást. A térség gazdasági szereplői között a piaci kapcsolat minimális, esetleges, így a fejlődés lassú és gócpontokra koncentrálódik.

Ezt a problémát felismerve a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) konzorciumi partnereivel – Harkányi Turisztikai Egyesület, Villány-Siklósi Borút egyesület, Tenkes Borvidék Fejlesztő Nonprofit Kft, Vajszlói Ormánsági Ipartestület – jelen együttműködési projekt keretein belül olyan felületeket kíván létrehozni ahol a térségi szereplők tevékenysége megismerhető, és gazdasági kapcsolatok alakulhatnak ki a szereplők között.

A pályázat keretein belül olyan összefüggő fejlesztések valósulnak meg, melyek a térség hátrányainak csökkentése mellett az értékesítés biztonságát, a helyi termékek piacát erősítik. A hátrányos helyzetű terület a szomszédos térséggel szembeni versenyhátránya csökken, a térségben megtermelt a helyi termékek, szolgáltatások iránti növekvő kereslet fejlődést,termékbővülést eredményez.

 

A projekt partnerek 1 online felülete hoznak létre, amely piacként funkcionál. A fejlesztésre kerülő weboldalon keresztül minden regisztrálónak saját fiókja lesz, belső üzeneteket küldhetnek, és akár a mobiljukon – egy applikáció segítségével - is frissíthetik adataikat. A Kamara kiemelt célja a helyi potenciálra alapozva a helyi gazdaság megerősítése, melyhez ez a projektrész hozzájárul. Ehhez kapcsolódóan a helyi gazdasági közösség erősítése, a rendszerhez való tartozás népszerűsítése érdekében egy a rendszer megismertető 3 állomásos marketing kampányt terveznek. Ennek eredményeként a helyi gazdasági közösség tovább erősödik.

A Villány – Siklósi Borút Egyesület a projekt során annak az adatbázisnak az összeállítását, frissítését, kezelését valósítja meg, mely alapja a létrehozott online felületnek. Az adatbázis kezeléséhez 1 nagy teljesítményű notebook, 1 multi funkciós nyomtató és a kapcsolódó szoftver került beszerzésre.

Az online felület mellett az off-line megjelenést is biztosítani szeretnék a projekt partnerek. Ezt kétféle módon érik el. Az egyik egy mobil árusító felület kialakítása, mely tulajdonképpen egy „pop-up „ standként funkcionáló egyedileg készített mobil utánfutó. A pulttal, hűtővel, kézmosási lehetőséggel ellátott stand tökéletesen megfelel arra a célra, hogy az online felületen regisztrált termékeket a nagyközönség számára is bemutathassák, elérhetővé tegyék.

A mobil megjelenést biztosító stand mellett állandó kiállítás, bizományi értékesítés válik lehetővé az Ormánság dinamikusan fejődő településén Vajszlón. A Vajszlói Ormánsági Ipartestület székhelyén egy állandó megjelenési felület kerül létrehozásra.

A projekt sikeréhez elengedhetetlen az egységes arculat, a papír alapú megjelenés, a megfelelő minőségű reklám. ennek érdekében a Harkányi Turisztikai Egyesület készített papír alapú szórólapokat.

 

A projekt hozzájárul a helyi termékkör feldolgozottsági fokának és forgalmának növeléséhez. A rendszer által biztosított szervezettség és az egymásra épülés tudatossá válása ezt csak tovább erősíti. A fejlesztés nagy előnye, hogy az idegenforgalmi magterületeken kívüli szolgáltatók és szolgáltatásba vonható helyszínek magterülethez integrálását segíti azzal, hogy a virtuális térben leredukálja a távolságot. A projekt a helyi gazdaságban a piacszerzéshez és a tartós piaci stabilitáshoz és tervezhetőséghez a vállalkozások beszerzési- ellátási – szervezési együttműködést eredményez.

A projekt a konzorciumi partnerek számára is hasznos, hiszen térségi jelenlétüket erősíti. A sikeres fejlesztésnek köszönhetően a partnerek helyi elfogadottsága, gazdasági beágyazottsága nő. Ezzel további forrásokat vonzhatnak szervezeteikhez, illetve további közös projekteket valósíthatnak meg. A sikeres fejlesztés országos szinten is mintaként szolgálhat, mely a térség jó hírnevének öregbítéséhez járul hozzá.