Üdvözöljük a

A biztos szakmai alapokra jöhet a „ráépülés” | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A biztos szakmai alapokra jöhet a „ráépülés”

Szerző: Szemere Adrienn | 2014. szeptember 5.

A kérdéskör aktuálisan több szakmát is érint. A ráépülés egy adott szakma magasabb szinten történő elsajátítását célozza meg, amely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, amely újabb munkakör(ök) ellátására ad képesítést. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadható szakképesítésre is ráépülhet.

Felmerül a kérdés, hogy köthető-e tanulószerződés, másodszakmának minősül-e a ráépülés, valamint, hogy figyelembe kell-e venni a 21 éves életkori határt?

 

Ebben az esetben a Szakképzési, illetve a Köznevelési törvényben leírtakat együttesen kell figyelembe venni. A Szakképzési törvény szerint folyamatos képzésnek minősül, ha a tanuló szakmai vizsgáját követően olyan szakmát tanul, ami az előzőekben megszerzett képesítés magasabb szinten történő ellátására szolgál. A Köznevelési törvény szerint az a tanuló, aki a 21. életkort megelőzően kezdi meg tanulmányait nappali szervezésű munkarendben, szakképző évfolyamon vagy felnőttoktatásban kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül - befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.

 

Tehát, ráépülés esetén is köthető tanulószerződés, valamint, nem kell figyelembe venni az életkori határt sem. A ráépülés nem számít második szakképesítésnek.