Üdvözöljük a

A gyakorlati képzés kötelező dokumentumai a munkanapló és a foglalkozási napló | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A gyakorlati képzés kötelező dokumentumai a munkanapló és a foglalkozási napló

Szerző: Osztermayer Manga | 2013. május 2.

A gazdálkodó szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni, melynek tartalmaznia kell a tanuló adatait (név, lakcím, gondviselő neve, iskola és szakma adatai, stb), a szakmai tevékenységeket, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését és esetleges hiányzásait. 

A foglalkozási naplót a nyári gyakorlat alatt is naprakészen vezetni kell, az adott tanévre vezetett napló lezárásának dátuma a tanév vége.    
 
A munkanapló - hasonlóan a foglalkozási naplóhoz - a gyakorlati képzés kísérő dokumentuma, melyet a tanuló a gyakorlati képzésre köteles magával vinni. A tanulónak a munkanaplóba - napra szólóan - be kell jegyeznie a gyakorlati képzés során végzett tevékenységet, az elsajátított ismereteket, az oktató pedig aláírásával látja el. A gyakorlati oktató a munkanaplón keresztül tájékoztatja a szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésen tanúsított előmeneteléről. Egyes iskolákban az összefüggő nyári gyakorlat teljesítését is ebben a naplóban kérik igazolni, de néhány iskolában egy külön nyomtatványt rendszeresítettek erre a célra.
 
Fontos tudni, hogy ez a dokumentum feltétele a szintvizsgán, valamint a szakmai vizsgán való részvételnek, minden vizsga előtt be kell mutatni a vizsgabizottságnak.