Üdvözöljük a

A gyakorlati képzés munkavédelmi szabályai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A gyakorlati képzés munkavédelmi szabályai

Szerző: Bonyár Marietta | 2015. október 9.

A gyakorlati képzőhely a gyakorlati képzés megkezdése előtt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók megismerjék a biztonságos munkavégzés alapvető ismereteit. A tanulók életkori sajátosságaira -, munkatapasztalatuk hiányára tekintettel, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a komoly veszélyeket is magában rejtő munkafolyamatok kockázataira felhívjuk a figyelmüket.

A gazdálkodó szervezet ezen kötelezettsége a gyakorlati képzés teljes ideje alatt fennáll, ezek a helyi szokásoknak megfelelő gyakorisággal ismétlődő általános oktatások, valamint a szakmai gyakorlati oktatásba beépített, az adott gépre, eszközre, munkaműveletre vonatkozó munka- és tűzvédelmi szabályok megtanítása. A gyakorlati képzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a munkavédelmi szabályok betartására. A tanulók bizonyos eszközöket és gépeket (pl. faipari szalagfűrész, villamos köszörűgép stb.) felügyelet nélkül egyáltalán nem használhatnak.

 

A változó munkahelyen folyó munkavégzés esetében a tanuló munkavédelmi oktatását minden új helyszínen el kell végezni. Minden alkalommal meg kell ismételni a munkavédelmi oktatást, ha a gazdálkodó szervezet olyan új technológiát vezet be, illetőleg új gépet helyez üzembe, amellyel a tanuló a gyakorlati képzés során kapcsolatba kerül.

 

A szakképzési törvény alapelvként fogalmazza meg, hogy a tanuló csak egészséges és biztonságos körülmények között foglalkoztatható. Ennek feltételeit a munkavédelmi törvény írja elő, amit a munkavállalókkal azonos módon a tanulók számára is meg kell teremteni. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítésen túl, a feltételek között olyan elemi szabályok is találhatók, mint például a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz, öltöző-, tisztálkodási, étkezési, és szükség szerint pihenőhelyiség biztosítása. Ide tartozik a munkavégzés során felmerülő balesetveszély elhárítása ugyanúgy, mint a megfelelő mesterséges és természetes világítás biztosítása is.