A gyakorlati képzőhely ellenőrzések tapasztalatai

Szerző: Szemere Adrienn | 2015. október 9.

Évről évre folyamatos a pozitív változás a gazdálkodók szakképzéshez való hozzáállásában. A kiterjedt tanácsadásoknak köszönhetően a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a kerettantervek, a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmának ismerete, jogszabályok követése és betartása jelentősen kevesebb problémát okozott a gyakorlati képzőhelyeknek.

Ebben az évben 600 képzőhelyen végeztünk bevezető vagy köztes ellenőrzést. Bevált jó gyakorlatunk, hogy a nyilvántartásba vételi igény beérkezésekor ellátjuk a gazdálkodó szervezetet a szükséges információkkal az eljárásról, valamint egy „kezdő tájékoztató csomagot” állítunk össze számára. Amennyiben felkészültnek érzi magát az eljárás lefolytatására jelentkezik munkatársunknál, aki elrendeli az eljárást. Ennek a „szűrésnek” köszönhető, hogy csak 3 képzőhelyet kellett megtagadunk nyilvántartásba vétel miatt. A köztes ellenőrzések tekintetében 32 esetben kellett hiánypótlást elrendelni, jellemzően a tanulói juttatások és az előírt dokumentáció hiánya, vagy felületes vezetése miatt. Ezekben az esetekben viszont sajnos a hiánypótlás tárgya több pontra is kiterjedt, volt ahol 7 pontban köteleztük a hiányok megszüntetésére.


Az ellenőrzések tapasztalatai:


A képző cégek képzési hajlandóságát csökkentő tényezők:
- rendkívül rossz a szakképzésbe bekapcsolódó állomány, a tanulók szinte a képezhetőség határát súrolják, zéró munkafegyelem, a „munka” szó ismeretének hiánya. Tanítás helyett nevelni kell- szülői háttér hiánya-eltekintve a kivételektől
- Nehezíti a rendszer gördülékenységét az is, hogy iskolánként különböző a helyi tanterv. Sok esetben, egy képzőhelyen több iskolából vannak tanulók, így nehéz egy egységes rendet kialakítani
- a rendszerbe való bekapcsolódás hatósági ellenőrzéseket vonhat magával, a vállalkozás „képbe” kerül, inkább „szürke” maradna, és küzd a megélhetésért.


A képző cégek képzési hajlandóságát jelentős mértékben növeli, * :
- a normatíva alapú elszámolási rendszer, melyet a NAV-hoz nyújtanak be, így havonkénti elszámolási, visszaigénylési lehetőség van, oktatói bér, beruházási költség bevezetése
- a normatíva szakképesítésenkénti súlyszorzóinak emelése
- ráébredtek arra, hogy saját maguknak kell kinevelni az utánpótlást, mert nem talál megfelelő szakembert, a gyakornoki program tetszést váltott ki a vállalkozóink körében
* illetve növelné, ha:
-több gyakorlati, módszertani segítséget kaphatna az iskolától
-általános adminisztráció kevesebb lenne