Üdvözöljük a

A nyári szünetben is jár a tanulói juttatás | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A nyári szünetben is jár a tanulói juttatás

Szerző: Bonyár Marietta | 2016. augusztus 11.

A gyakorlati képzést folytató szervezet pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló részére a tanulószerződés alapján. A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti.

A tanulószerződéses tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel lehet teljesíteni. (Az együttműködési megállapodás esetén ez nem kötelező, de ebben az esetben is történhet a kifizetés banki átutalással vagy számlára történő befizetéssel.) Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, befizetés teljesíthető a tanulói pénzbeli juttatásnak a tanuló szülőjének, gyámjának a bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel is.

 

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanulószerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell. Ha a tanulószerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg.

A befejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a tanuló részére.

 

A tanulószerződés alapján fizetendő pénzbeli juttatás mértéke

A tanulószerződés alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás mértéke, melyet havonta kell fizetni, a mindenkori minimálbér 15%-ának és egy meghatározott szorzószámnak a szorzata. A szorzó a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő aránya alapján kerül megállapításra. Ez alapján összesen hét kategóriába sorolhatók a szakképesítések a 20‒80-as aránytól a 80‒20-as gyakorlat‒elmélet arányáig terjedően.

 

Pénzbeli juttatás tanulószerződéses jogviszony esetén:

 

Gyakorlati képzési idő aránya

20%

30%

40%

50%

60 %

70%

80 %

Pénzbeli juttatás havi mértéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér %-ában

10,5%

12%

13,5%

15%

16,5%

18%

19,5%

 

A tanulószerződés szerinti díjazás összegét %-os formában célszerű megállapítani. Egy esetleges minimálbér-változás miatt a tanulószerződést ebben az esetben nem kell módosítani.

 

A tanuló pénzbeli juttatását terhelő járulékok a 2016. évben:

 

Tanulót terhelő járulékok

Munkáltatót terhelő járulékok

Egészségbiztosítási járulék (4% + 3%)

Szociális hozzájárulási adó (27%)

Nyugdíjjárulék (10%)