A szakképzési hozzájárulás teljesítlse a gyakorlati oktatásban

Szerző: Bakó Eszter | 2013. november 7.

Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki a kötelezettségét nem gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, a bruttó kötelezettségét az adóhatóságnál vezetett számlára kell megfizetnie. A gyakorlati képzést szervezők a nettó kötelezettségüket fizetik be.
Annak lehetősége továbbra is biztosított, hogy az adózó maga döntse el, hogy a kötelezettségét milyen módon teljesíti.

 

A szakképzési hozzájárulás teljesíthető

a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint
aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy
ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével,
b) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével, amennyiben a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulásra kötelezett a felsőoktatásról szóló törvény 31. § (1) bekezdése alapján együttműködési megállapodást kötött, (ez a rendelkezés 2012. szeptember 1-jétől hatályát veszti),
c) 2012. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezés szerint, a kötelezettség teljesíthető a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, amennyiben a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen a hallgatóval kötött munkaszerződés alapján kerül sor.