Üdvözöljük a

A tanuló kártérítési felelőssége | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A tanuló kártérítési felelőssége

Szerző: Szemere Adrienn | 2013. november 27.

Milyen esetekben érvényesíthető a tanuló kártérítési felelőssége?
A tanuló kártérítési felelőssége több ponton is korlátozott. A kártérítés lehetősége ugyanis csak akkor jöhet szóba, ha a kárt a tanuló valamely, a tanulószerződésben meghatározott kötelezettség megszegésével okozta. Így a tanuló kártérítési felelősségét megalapozhatja, ha megsérti a gazdálkodó szervezet képzési rendjét, vagy nem tartja be a számára a képzéssel összefüggésben adott utasításokat. Ugyancsak a tanulószerződésben foglalt kötelezettség megszegése valósul meg akkor, ha a tanuló megsérti a biztonsági, munkavédelmi vagy egészségügyi előírásokat, illetve ha magatartásával a gazdálkodó szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti.

A fentiek szerinti kötelezettségszegés azonban önmagában még nem alapozza meg a kártérítési felelősséget. Ehhez arra is szükség van, hogy a tanuló magatartása vétkes legyen. „A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gazdálkodó szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni.”


Milyen nagyságrendű a tanuló kártérítési felelőssége gondatlan
károkozás esetén?
Gondatlan károkozás esetén a tanuló a gazdálkodó szervezetnek okozott kár ötven százalékát köteles megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke nem lehet több a tanuló pénzbeli juttatása egyhavi összegénél. Ez azt jelenti, hogy ha a tanuló 20 ezer forint pénzbeli juttatásban részesül, akkor sem köteles 20 ezer forintnál többet fizetni, ha gondatlanságból 100.000-Ft kárt okozott a gazdálkodó szervezetnek.
Milyen kártérítési felelősség terheli a tanulót szándékos károkozás esetén?
Szándékos károkozás esetén az általános munkajogi szabályok szerint a teljes kárt meg lehet téríttetni a tanulóval.
Levonhatja-e önhatalmúlag a gazdálkodó szervezet a tanuló pénzbeli juttatásából a kártérítés összegét?
Nem! A gazdálkodó szervezet önhatalmúlag nem jogosult a tanuló pénzbeli juttatásából levonni az egyébként jogosan járó kártérítés összegét. A kártérítési igényt minden esetben bíróság előtt kell érvényesíteni. A kártérítési felelősség kérdését melyik jogszabály tartalmazza részletesen?
A tanuló és a gyakorlati képzést folytató szervezet kártérítési felelősségére tanulószerződés esetén a munka törvénykönyvéről szóló törvény kártérítési felelősségi szabályait kell alkalmazni.