Üdvözöljük a

A tanulószerződéseket kötő vállalatok profilja | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A tanulószerződéseket kötő vállalatok profilja

2015. április 8.

Már 50 ezer olyan diák van Magyarországon, aki valamilyen vállalatnál tanulószerződéssel vesz részt a gyakorlati képzésben.

A tanulószerződéssel alkalmazott diákok száma az elmúlt években egyre nőtt, ám eddig nem készült olyan vizsgálat, amely felmérte volna, hogy milyen vállalatok és milyen arányban alkalmazzák őket. A mostani elemzést a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit kft. által végzett Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis kutatás felvételének adatai tették lehetővé.

 

A rendelkezésre álló adatok felhasználásával az is megvizsgálható volt, hogy jellemzően milyen vállalatoknál találhatóak tanulószerződéses tanulók. Az adatfelvétel reprezentatív, így mind a gazdasági ág mind a vállalati nagyság szerinti elemzés lehetővé vált. Ez a legnagyobb minta-elemszámú vállalati felvétel a hazai munkaerő-piaci előrejelzéssel és a vállalatok üzleti kilátásaival foglakozó kutatások között. Az adatfelvételre félévente kerül sor, az elmúlt években minden esetben személyes megkérdezés keretében közel 7000 magyarországi vállalkozás vezetője válaszolt a kutatók kérdéseire.

 

A gazdasági ágak szerint végzett elemzés eredményeiből látható, hogy a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanulókat alkalmazó vállalatok legnagyobb arányban ipari tevékenységgel foglalkoznak. A tanulószerződéses tanulókat foglalkoztató ipari vállalatok aránya a vizsgált időszakban folyamatosan növekedett: 2010-ben 34% volt, 2014-re pedig 44%-ra nőtt. Az ipari vállalatokat a szolgáltatásokat nyújtó, majd pedig a kereskedelemmel foglalkozó vállalatok követik. Az előbb említett három kategória lefedi a vizsgált vállalatok több, mint 90%-át. A maradék két kategóriát tekintve látható, hogy a tanulószerződéses tanulókat alkalmazó vállalatok átlagosan 5%-a építőipari és mindössze 2-3%-a mezőgazdasági vállalat.

 

A tanulószerződéses tanulók számának megoszlását tekintve megfigyelhető, hogy a 2011-es évet kivéve, a legtöbb tanuló ipari vállalatnál vett részt gyakorlati képzésben. Vállalatméret szerint a tanulószerződéses tanulók mintegy 90%-át közepes és nagy cégeknél (több mint 50 főt alkalmazó vállalatoknál) képezték. Leginkább tisztán magyar tulajdonban lévő cégeknél voltak tanulók. A vállalatok földrajzi elhelyezkedését tekintve és az egyes régiókban alkalmazott tanulók összlétszámát vizsgálva az alkalmazás országosan egyenletes volt. Nem található olyan régió, ahol jellemzően magasabb vagy alacsonyabb a tanulószerződésesek aránya a többihez képest. A létszámfelvételi szándékokra vonatkozó eredmények alapján egyébként a létszám változtatását nem tervező vállalatoknál találhatóak legnagyobb számban tanulószerződéses tanulók.

 

A teljes tanulmány a csatolt dokumentumban olvasható.

 

Forrás: www.gvi.hu