Üdvözöljük a

Akár 15 milliót is kaphat! Ön eldöntötte már, hogy mire költi? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Akár 15 milliót is kaphat! Ön eldöntötte már, hogy mire költi?

Szerző: Szemere Adrienn | 2016. november 10.

Minden gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozás 2017. január 12-én beruházási csökkentő tételt érvényesíthet a 2016. évben aktivált eszközbeszerzésre, beruházásra, ami szorosan a gyakorlati oktatáshoz kötődik.

A csökkentő tétel mértéke függ a képző statisztikai állományi létszámától, valamint az átlag tanulói létszámtól.

Az igényelhető összeg „keretösszeg”, ami azt jelenti, hogy, ha a beruházás/eszközbeszerzés kevesebb, mint a meghatározott igénybe vehető normatíva, akkor a tényleges ÁFA-val növelt összeg számolható el, ha viszont a beruházás meghaladja az igényelhető maximális mértéket, akkor csak a rá meghatározott mértékig tudja a képzőhely érvényesíteni. Maximálisan 15 millió forint igényelhető.

A beruházási csökkentő tétel a havi bevallásokban nem, csak az éves bevallásban érvényesíthető!


A kiegészítő csökkentő tétel összegének meghatározásához először a tanulók éves létszámának átlagát kell megállapítani (a rendelet szerint a havi létszám számtani átlaga az éves létszám átlaga, és az adott hónapban azt a tanulót is figyelembe kell venni, akinek a tanulószerződése az adott hónapban kezdődik, vagy végződik).
Ezt követően a tanulók éves létszámának átlagát meg kell szorozni
       az alapnormatíva (453 000/fő/év) 38 %-ával: ha a kötelezett 1-10 főt foglalkoztat,
       az alapnormatíva 18 %-ával: ha a kötelezett 11-50 főt foglalkoztat,
       az alapnormatíva 9 %-ával: ha 50 főnél többet foglalkoztat.

 

A tanulói éves átlaglétszám számítása
a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni a következőképpen:
• ha a tanuló tanulószerződése a hónap teljes időtartamában fennáll, akkor a figyelembe vehető a tanuló havi 1 főként,
• ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben került sor, akkor a tanuló abban a hónapban vehető figyelembe a létszámban először, amelyben a tanuló legalább egy gyakorlati képzési napot teljesített,
• ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónap vonatkozásában az adott hónapból a TSZ megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni a figyelembe vehető havi tanulólétszámot.

 

Számítás menete az alábbi példa alapján:
1. tanuló: egész évben rendelkezik tanulószerződéssel (01.01–12.31.)
2. tanuló: TSZ hatályba lépésének időpontja 09.10.
3. tanuló: TSZ megszűnése 06.26. (szakmai vizsga utolsó napja)
Tanulószerződéses tanulók éves átlaglétszáma:
Egész évben tanulószerződés tanuló: 12/12 = 1 fő,
szeptember10-én kötött tanulószerződéses tanuló: 4/12 = 0,3 fő
(a hónap közben kezdődött gyakorlat = teljes hónap)
Június 26-án tanulmányait befejező tanuló: [5+26/30]/12=0,48 fő
(hónap közben befejeződött gyakorlat esetében napi arányosítást kell alkalmazni)
          Tanulói éves átlaglétszám: 1+0,3+0,48


A foglalkoztatottak létszámát a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – a statisztikai állományi létszám megállapításának szabályait tartalmazó- útmutató I./5. pontja alapján kell meghatározni.

 

Mire fordítható a normatíva?
Sem a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, sem pedig a 280/2011. számú kormányrendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely meghatározná, hogy a jogszerűen visszaigényelt beruházási kiegészítő csökkentő tételt milyen célra kell fordítani. Ez azt jelenti, hogy mivel a jelen bekezdésben megjelölt jogszabályok nem tartalmaznak olyan kikötést, mely szerint a visszaigényelt kiegészítő csökkentő tételt pl. gyakorlati képzési célra kell fordítani, ezért a kötelezett döntheti el, hogy a 12. havi 1608-as bevallásban visszaigényelt kiegészítő csökkentő tételt mire fordítja.

 

Ennek megfelelően az állami adóhatóság egy esetleges revízió keretében az eset összes körülményeinek vizsgálatával dönti el, hogy az adott beruházás kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál, vagy sem. Annak megállapítására, hogy az adott beruházás kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e, útmutatást adhat az adott szakképesítés ágazati jogszabálya által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények eszközjegyzéke.

 

Eszköz és felszerelés jegyzékek megtalálhatóak: www.nive.hu (Szakképzési dokumentumok – Szakmai és Vizsgakövetelmények – szakképesítés kiválasztása, majd a dokumentum utolsó oldala)

 

Az is nyilvánvaló, hogy nem minden esetben fogadható el az eszközjegyzékben szereplő eszköz tekintetében az a vélelem, hogy a gépjegyzékben szereplő eszköz kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál. Az eszközjegyzékben ugyanis szerepelhet olyan eszköz is, amelyet a kötelezett gyakorlati képzési célra is, és szolgáltatásnyújtásra, termelőtevékenységre is használ, és az ilyen eszközökre tekintettel pl. nem lehet kiegészítő csökkentő tételt elszámolni (pl.: a fodrász a fodrász székre tekintettel nem számolhat el beruházási kiegészítő csökkentő tételt, ha azt a tanulószerződéses tanulók képzése mellett szolgáltatásnyújtásra is használja).

 

Az eszközbeszerzés irányulhat-e informatikai eszközök beszerzésére?
A kötelezett a beruházásának aktiválása évében akkor tudja ezt a kiegészítő csökkentő tételt figyelembe venni, ha maga a beruházás kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál. Sem az Szht. rendelkezéseiben, sem pedig a 280/2011. számú kormányrendeletben nincs meghatározás arra vonatkozóan, hogy egy beruházás mikor minősül kizárólag gyakorlati képzési célúnak. A hivatkozott jogszabályokban tehát nem szerepel olyan korlátozó rendelkezés, mely szerint a beruházás kizárólag ingatlan beruházás lehet, és nincs tiltó rendelkezés arra vonatkozóan sem, hogy kisebb értékű eszközök (pl. informatikai eszközök) beszerzésére irányuló beruházás esetében nem lehetne érvényesíteni beruházási kiegészítő csökkentő tételt.

 

A beruházási kiegészítő csökkentő tételt már megvalósult beruházásra tekintettel lehet érvényesíteni, mégpedig a beruházás aktiválásának az évében. Ez azt jelenti, hogy pl. egy tanműhely 2016-ban már elkészült, de a területileg illetékes kamara nyilvántartásába csak 2017-ben kerül bejelentésre, és így a gyakorlati képzés 2017. adóévben kezdődik meg az adott tanműhelyben, akkor a jelenlegi szabályozás szerint erre a beruházásra tekintettel csak a 2017. adóév december havi ’08-as bevallásában lehet beruházási kiegészítő csökkentő tételt feltüntetni, amennyiben a csökkentő tétel érvényesítésének jogszabályi feltételei megvalósulnak.