Üdvözöljük a

Átalakul a szakképzés – Több diákot a szakközép- és szakiskolába, kevesebbet gimnáziumba! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Átalakul a szakképzés – Több diákot a szakközép- és szakiskolába, kevesebbet gimnáziumba!

Szerző: Fülöp Attila | 2014. október 21.

Átalakítások várhatóak a szakképzésben, ami a szakképző intézmények fenntartását, működésének felülvizsgálatát érinti, és célul tűzi ki a szakközép-és szakiskolákban tanulók arányának növelését, egyúttal a gimnáziumi létszámok korlátozását.

Dr. Czomba Sándor, szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkár, október 16-án, egy nyíregyházi szakmai fórumon elmondta: jelentős átalakítások várhatóak a szakképzés területén. A tervek szerint a szakiskolák és szakközépiskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartásába kerülnek át. Annak érdekében, hogy a szakképzésben résztvevők aránya és a képzés minősége javuljon, az NGM minden szakképző intézmény működését felülvizsgálná. Cél a szakiskolai és szakközépiskolai képzésben részt vevők arányának növelése, ezzel párhuzamosan a gimnáziumban tanulók számának korlátozása. További cél a szakképzési pedagógusmodell kialakítása.
A rendezvényen elhangzottak alapján egyértelműen látszik az a kormányzati szándék, hogy az állam hosszú távon a jelenleginél nagyobb szerepet vállaljon a szakképzésben. Államtitkár Úr elmondta, az elképzelés az, hogy azokon a területeken, ahol a személyi és tárgyi feltételek is adottak, illetve az intézményrendszer a mostaninál nagyobb kapacitással bír, az állami fenntartású intézmények szerepvállalása hangsúlyosabb legyen. Azon szakmákban, szakmacsoportokban, amelyekben az állami iskolák kapacitáshiány miatt nem képesek a feladatot megfelelően ellátni, ott a jövőben is fontos szerep jut az adott területen tapasztalattal rendelkező nem állami fenntartású, jellemzően egyházi, alapítványi intézményeknek.

Az elérendő cél tehát a szakképzés mennyiségi és minőségi javítása, egyúttal annak elérése, hogy a gimnáziumok feladata ténylegesen „csak” a főiskolára és egyetemre történő felkészítés legyen, és olyan diákok érkezzenek ide, akik kifejezetten a felsőoktatásba való továbblépésben gondolkodnak.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság évenkénti szakiskolai és szakközépiskolai beiskolázási javaslatával és az ösztöndíjra jogosító szakmák (hiányszakmák) meghatározásával is a fent megfogalmazott célt, azaz a szakképzésben részt vevők számának növelését kívánja elősegíteni.