Üdvözöljük a

Az 50 év felettiek munkaerő-piaci helyzete a Visegrádi Négyek szemszögéből | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az 50 év felettiek munkaerő-piaci helyzete a Visegrádi Négyek szemszögéből

Szerző: Fülöp Attila | 2013. június 6.

 A Visegrádi Alap projekt: "V4 Working Simply Altogether" 2013. június 3-án Pécsett megrendezett workshopjának és a párhuzamosan zajló tréningnek a kamara adott otthont.

 A rendezvény a Visegrádi Négyek országaiban az 50. életévüket betöltött álláskeresők munkaerő-piaci helyzetével, valamint az elhelyezkedésük elősegítését célzó programokkal foglalkozott.

 A projektbemutatást követően előadásokat hallhattunk a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint az Orfűi Kézműves Egyesület – mint munkáltató - képviselőitől. Az eseményen megszólalt egy célcsoporti képviselő is, aki személyes tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

 

 A rendezvény második részében a projekt lengyel és szlovák partnerei szólaltak meg, akik megosztották velünk az 50 éven felüliek saját országaikban jellemző munkaerő-piaci helyzetét. Elmondták, hogy náluk milyen programok léteznek az említett munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoport elhelyezkedésének elősegítésére, valamint azt, hogy ezek közül mit látnak jónak, vagy kevésbé jó megoldásnak, illetve mit javasolnának a hatékonyabb segítségnyújtás érdekében.

 

 Az előadók megállapították azt, az egyébként ismert tényt, hogy az 50 éven felüli célcsoport, más hátrányos helyzetű célcsoporthoz hasonlóan, rendkívül nehéz helyzetben van ma, ha az elhelyezkedésről van szó. Ennek a célcsoportnak a gazdasági válság miatt kialakult munkaerő-paci helyzeten felül meg kell küzdenie – azaz, versenyeznie kell - az informatikában jártasabb és jobb idegen nyelvi tudással rendelkező fiatalabb korosztályokkal is.

 

 A megszólalók egyetértettek abban, hogy az említett célcsoportot segíteni kell többek között megfelelő képzésekkel, tréningekkel, információnyújtással, valamint egyéb aktív és passzív támogatási formákkal, melyek egy része a Visegrádi Négyek országaiban jelenleg is működik.

 

 Fontos az 50 év felettiek meglévő kompetenciáinak fejlesztése, hogy a munkáltatók megváltozott követelményeivel lépést tudjanak tartani. Különböző tréningekkel segíteni kell őket az énképük és az attitűdjük javításában, álláskeresési technikáik kiszélesítésében.

 

 Lengyel partnerünk beszámolt arról, hogy országukban - az általuk kiemelten fontosnak tartott – kompetencia alapú képzésre országos hálózatot hoztak létre, amely segítségével egyre több 50. életévét betöltött személyt tudnak célirányosan képezni. Ezt a hálózatot igyekeznek más európai országokba is kiterjeszteni.

 

 Szlovák partnerünk elmondta, hogy országukban - a magyar helyzethez hasonlóan – a munkaerő-piacon az 50 év felettiek meglehetősen rossz pozícióból indulnak. A cégek nem szívesen alkalmaznak ebből a célcsoportból, nem is nagyon veszik számításba őket, de nincs is megfelelő információjuk. A működő támogatási formák közül a vállalkozóvá válás támogatását jó koncepciónak látja, tapasztalata szerint náluk ez sikeresen működik.

 Partnerünk azonban kifejtette véleményét, amely szerint nem biztos, hogy minden munkaerő-piaci program hatékony. A munkáltatók részére adható direkt pénzbeli támogatással (bérjellegű támogatással) megvalósuló munkahelyteremtést például nem látja jó megoldásnak, mert az a tapasztalata, hogy a munkáltatók nagy többsége az ily módon felvett dolgozókat a támogatás lejárta után elbocsátja. Ez a támogatási forma, habár a statisztikákat javítja, csak ideiglenes megoldást jelent a célcsoportnak, de a problémát hosszú távon nem oldja meg. Véleménye szerint azt kellene támogatni, hogy a gazdaság maga teremtse meg ezeket a munkahelyeket. Ennek érdekében a munkaadók terheinek csökkentését javasolja, utalva elsősorban az adózásra.

 Egyéb javaslatok is elhangzottak, amelyek javíthatnák a foglalkoztatást. Ilyen például a kompetencia alapú képzés megvalósítása – amit lengyel partnerünk is említett -, és rugalmasabb munka törvénykönyve megalkotása, hiszen a mai munkaerő-piac egyre inkább igényli a rugalmasságot mindkét féltől. Ehhez kapcsolódóan elmondta azt is, hogy szerinte jó lenne, ha a – néhány nyugati országban jól működő - részmunkaidős foglalkoztatás egyre inkább elterjedne országainkban is. További feladatnak látja a jobb információnyújtást a cégek részére, valamint a célcsoport célzott segítését, tréningek megvalósításával.

 

 A résztvevők egyetértettek abban, hogy a munkáltatók attitűdjének megváltoztatására is nagy szükség lenne, hiszen sok többségük nem is számol már az 50 év felettiekkel, pedig ez a célcsoport sok esetben megbízhatóbb, motiváltabb, kontrolláltabb, lojálisabb és jobban megbecsüli a munkahelyét, mint például a 20-30 éves korosztály. Az 50 év feletti korosztály jellemzően olyan nagy szakértelemmel, gyakorlati tapasztalattal és nem utolsó sorban élettapasztalattal rendelkezik, amely értékkel bír, ez pedig jelentős versenyelőnyt kéne, hogy jelentsen a munkaerő-piacon. Ezt az értéket nem szabadna veszni hagyni.

 

 A workshoppal egy időben a célcsoport képviselői közül többen egy tréningen vettek részt. E program célja a résztvevők aktuális élethelyzetének feltérképezése, énképük, önbecsülésük javítása, álláskeresési technikáik gazdagítása, tökéletesítése, valamint információnyújtás az elhelyezkedésük elősegítését célzó programokról, támogatási lehetőségekről.