Üdvözöljük a

Cél a duális képzés kiszélesítése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Cél a duális képzés kiszélesítése

Szerző: Horváth-Frank Orsolya | 2017. június 15.

A kormány egyik fő célkitűzése a szakközépiskolai tanulók közül a duális képzésben résztvevők arányának emelése. Ennek egyik eszköze a kamarai garanciavállalás intézményének bevezetése.

Az intézkedés hatására a gazdaság elosztó szerepe válik elsődlegessé a tanulók gyakorlati képzési helyének kiválasztásában. Az iskolák szerepköre átalakul és fő feladatuk a 9. évfolyam szorgalmi időszakában történő gyakorlati képzés megszervezése, a magasabb évfolyamokon a még nem kihelyezhető tanulók felzárkóztatása, pedagógiai fejlesztése lesz annak érdekében, hogy minél előbb külső gyakorlati képzőhelyen folytathassák a gyakorlati ismeretek elsajátítását.

 

A kamarai garanciavállalás lényege, hogy a kamara garanciát vállal a szakközépiskolai tanulók iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyen tanulószerződéssel történő elhelyezésére. Amennyiben biztosított a megfelelő képzőhely, és így tanulószerződés köthető, a tanuló gyakorlati képzése a szakközépiskola és szakiskola 9. évfolyamának összefüggő szakmai gyakorlatától kezdődően kizárólag tanulószerződés keretében szervezhető meg.

 

A tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben gyakorlati képzésen, ha a gazdasági kamara nem tudja külső gyakorlati képzőhelyen, szervezeteknél tanulószerződéses jogviszony keretében elhelyezni. A kamarai garanciavállalás legfontosabb dokumentuma az igazolás, amelyet a területi kamara akkor állít ki, ha részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely egy adott tanuló számára. Ez teszi lehetővé a szakközépiskola vagy szakiskola számára, hogy gondoskodjon a tanuló gyakorlati képzéséről. Az igazolás kiállításának határideje: minden év június 15., de legkésőbb a folyó tanév összefüggő gyakorlatának kezdete. Az iskola ebben az időpontban már biztosan kalkulálhat a következő tanévre vonatkozó tanműhelyi adatokkal. Az igazolást követően a területi kamara aktívan nem avatkozik bele a rendszerbe, az esetleges későbbi tanulószerződés-kötések szórvány jellegűek.

A kamarai garanciavállalás a jogszabály értelmezése alapján csak a szakközépiskola vagy szakiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatának kezdetétől folyó gyakorlati képzésre vonatkozik. A kamarai garanciavállalás a szakközépiskolában és a szakiskolában felnőttoktatás keretében (nappali, esti és levelező munkarendben) tanulókra is vonatkozik. A kamarai garanciavállalás a szakgimnázium szakképzési évfolyamán folyó gyakorlati képzésére nem alkalmazható.

 

A kamarai garanciavállalás és az igazolás kiadása kiterjed az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzésre is, azaz az Szt. 56. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában megadott összes esetre. Ennek megfelelően együttműködési megállapodás kötése is csak akkor lehetséges, ha a területi kamara kiadta az igazolást arról, hogy részéről nem biztosított a tanulószerződés kötéséhez megfelelő képzőhely az adott tanuló számára.
Megjegyzés: Az Szt. előírása alapján együttműködési megállapodás többek között köthető akkor is, amikor a tanulószerződés megkötésére jogszabály alapján nincs lehetőség (Szt. 56. § (1) bekezdés e) pont). Ilyen lehet a nappali rendszerű, de költségvetési támogatásban nem részesített iskolai oktatás keretében megvalósított gyakorlati képzés. Ebben az esetben nem kell kamarai igazolást kiállítani.