Üdvözöljük a

Együttműködünk? Együtt működünk! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Együttműködünk? Együtt működünk!

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2016. március 5.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési bizottsága ülésén tárgyalta a megyei és a helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekről megjelent TOP pályázatokban megvalósítható lehetőségeket.

A kamara érdeke és célja, hogy az ezen együttműködések keretében Baranya megyében felhasznált pénzek a lehető legnagyobb mértékben a helyi gazdálkodókközép- és hosszú távú munkaerőigényeinek mennyiségi és minőségi kielégítését szolgálja. A Bizottság javasolta a kamara vezetésének, hogy a paktumszervezet tagjaként a helyi szereplőkkel (megye, város, kormányhivatal) való tárgyalások során a részletes program kidolgozásakor és megvalósításakor érvényesítse a gazdaság szereplőinek stratégiai közép-, hosszú távú céljait, érdekeit. Érje el, hogy a források felhasználása megtervezésénél, a prioritások meghatározásánál a megyei szakképzés-fejlesztési stratégiában foglaltak érvényre juttatása érdekében beleszólása legyen a döntésekbe. A kamara érje el a program előkészítésébe, megtervezésébe és annak megvalósításába a lehető legtöbb gazdálkodó szervezet bevonását és aktív szerepvállalását. A bevont gazdálkodó szervezetek végezzék a célcsoportból a képzéseken keresztül a munkaerőpiacra visszaintegrálható emberek kiválasztását, majd képzését és továbbfoglalkoztatását

A Területi Operatív Program (TOP) keretében milliárdos források (összesen 5,8 milliárd forint) állnak rendelkezésre 2020-ig Baranya megyében ilyen foglalkoztatási paktumok megkötésére, akciótervek kidolgozására, komplex programok megtervezésére, azok végrehajtására.

 

A bizottság tárgyalta a vendéglátós szakmacsoport tanulóinak a kamara vezetéséhez a gyakorlati képzés színvonala ügyében benyújtott petícióját is. A diákok félelmüket fogalmazták meg a tekintetben, hogy a szakmai vizsgájukon a követelményeknek iskolai tanműhelyi felkészítés nélkül nem tudnak majd eredményesen megfelelni.

A képzéssel megbízott oktatók és szakképző iskolai tanárok között folyamatos egyeztető szakmai párbeszéd szükséges. A kamara továbbra is közvetítő szerepet vállal a szakmai képzés szereplői - iskola, tanuló, gazdálkodó szervezet – között. A bizottság javasolja, hogy a kamara szervezzen fórumot, ahol a vendéglátós szakmák képzésében érintett iskolák és gyakorlati képzőhelyek a kamara közvetítésével egyeztethessék a szakmai gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatos álláspontjaikat. A kamara törekedjen arra, hogy a minőségi szakképzés feltételeinek megteremtését szem előtt tartó megállapodások szülessenek a jövőbeni együttműködésre. A bizottság ajánlást fogalmazott meg a vizsgáztatásban szerepet vállalók folyamatos szakmai képzése, felkészítése  vonatkozásában is.