Üdvözöljük a

Eleget tett tanulószerződéses kötelezettségének? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Eleget tett tanulószerződéses kötelezettségének?

Szerző: Bonyár Marietta | 2017. október 3.

Szeptember elsejével újabb tanulmányi félévváltás történt, a tanulószerződésben foglalt szempontok szerint meg kell vizsgálni a tanulók előző félévben nyújtott teljesítményét és ennek megfelelően végrehajtani juttatásuk emelését. Annak a tanulónak, aki a félévet nem teljesítette sikeresen, nem jár emelés.

Az emelést azoknak a tanulóknál is végre kell hajtani, akikkel csak az idei nyári gyakorlattól kezdődően kötöttek tanulószerződést. A jogszabály egyértelműen fogalmaz, tanulmányi félévváltáshoz köti az emelést, nem a gyakorlati képzőhelyen eltöltött fél évhez.


A szakképzési törvény szerint a tanuló pénzbeli juttatását a tanulószerződésben előre meghatározott szempontoknak megfelelően kell emelni a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének, szorgalmának figyelembevételével. Ennek a szempontrendszernek a meghatározása a gyakorlati képző feladata, legfontosabb célja pedig az, hogy a tanulót jobb teljesítményre ösztönözze.


Az előre meghatározandó egységes feltétel és szempontrendszer nem azt jelenti, hogy a pénzbeli juttatást kell minden esetben egységesen emelni, hanem azt, hogy a tanulószerződésben egységes módon jelenjenek meg azok a szempontok, amelyek szerint a tanuló pénzbeli juttatása – a tanulmányi előmenetele, a gyakorlaton nyújtott teljesítménye és szorgalma alapján – a későbbiekben megemelésre kerül, és amelyek minden tanulóra egyformán érvényesek.