Előzzük meg a lemorzsolódást!

2015. június 10.

A Tempus Közalapítvány online kérdőíves felmérést indít az iskolai lemorzsolódás témájában egyrészt az iskolákban dolgozó pedagógusok, másrészt az egyéb olyan intézmények szakemberei körében, akik kapcsolatba kerülnek kiesés által veszélyeztetett vagy már lemorzsolódott fiatalokkal.

A cél egy iskolában is alkalmazható, nyilvánosan elérhető módszertár létrehozása, amely a későbbiekben segítheti a veszélyeztetett fiatalok támogatását és a tanulók megtartását.


A téma most különösen aktuális, hiszen a köznevelési törvény módosítása pedagógiai szakmai szolgáltatásként előírja 2015. január 1-étől a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetését, illetve az adatszolgáltatást a veszélyeztetett fiatalokra vonatkozóan.

 

A Pedagógus felmérés pedagógusok, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok, pszichopedagógusok számára készült, hogy megismerjék az iskolában dolgozók személyes tapasztalatait, véleményét. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása nem pusztán az iskolák feladata, azt széles körű szakmai összefogással, közös tudásmegosztással és együttműködéssel lehet a leghatékonyabban orvosolni.

 

Ezért készült a Segítő szakember felmérés, amelynek kitöltésében többek között a munkaügyi központok, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, gyámhatóságok, kortárs-segítő vagy egyéb civil szervezetek munkatársainak, pszichológusoknak, ifjúsági bűnelkövetőkkel foglalkozóknak, védőnőknek, gyermekorvosoknak és egyéb szakembereknek a válaszaira számítanak.

 

A kitöltési határidő mindkét esetben 2015. június 30.

 

Forrás: Tempus Közalapítvány www.tka.hu