Üdvözöljük a

Elsősök beiratkozási rendje Baranyában | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Elsősök beiratkozási rendje Baranyában

Szerző: Authné Kállai Kata | 2014. március 4.
Dr. Hargitai János kormánymegbízott 2014. március 3-án kelt sajtóközleményében meghatározta a 2014-2015-ös tanévben tankötelessé váló első osztályos tanulók beiratkozásának rendjét, annak időpontjait és a megyében a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetét. 
 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 2014/2015-es tanévben a 2008. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek lesznek tankötelesek. 
 A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermekét köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, vagy tartózkodási helye a felvételi körzetében található. 
 
A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója - harminc napon belül - tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről - a döntést megalapozó indokolással - az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt vagy gondviselőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást is.
Az általános iskolák felvételi körzetének kijelölésére az érintett települési önkormányzatokkal történt egyeztetést követően és az érdekelt nemzetiségi önkormányzatok egyetértésével került sor.
A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának kijelölt időpontjai:
2014. április 28-án (hétfőn) 8.00-18.00 óra között 
2014. április 29-én (kedden) 8.00-18.00 óra között és
2014. április 30-án (szerdán) 8.00-18.00 óra között.
Erről tájékoztattam valamennyi Baranyai megyei települési önkormányzat polgármesterét, és valamennyi a megyében működő általános iskola igazgatóját.  
 
Az általános iskolák felvételi körzeteiről és a tanköteles tanulók beíratási rendjéről a Baranya Megyei Kormányhivatal honlapján (www.bamkh.hu) részletes tájékoztató olvasható.