Üdvözöljük a

Emelkedtek a normatívák 2014-ben a gyakorlati képzésben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Emelkedtek a normatívák 2014-ben a gyakorlati képzésben

Szerző: Piacsek László | 2014. január 13.

A tanulószerződéses tanulók minimális bérének és a havi normatívák 2014. január elsején életbe lépett növekedésével kapcsolatban az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

1. Minimálbér emelés

 

2014. január elsején életbe lépett minimálbér emelkedés a tanulószerződéses tanulók számára a minimális bruttó bér összegét is befolyásolja, meghatározza.

 

Ezzel kapcsolatban az alábbi teendők ellátása fontos:

 

- A gazdálkodók el kell, hogy végezzék a tanulóik bérének ellenőrzését. Amennyiben a tanulók bére az elvégzett felülvizsgálat során:

 

a, eléri, vagy meghaladja 2014. január 01-én meghatározott minimális bruttó bér összegét, úgy januárban teendő a bérek kapcsán nincs,

 

b, nem éri el a 2014. január 01-én meghatározott minimális bruttó bér összegét, úgy emelés szükséges, hogy minden tanuló bére a minimálisan meghatározott bér összegét elérje januárban.

 

A január 01-én életbe lépett minimális béreket a vonatkozó csatolt dokumentum tartalmazza.

 

2. Tanulmányi félévváltás

 

2014. február 01-étől kezdődik a második félév. A szakképzési törvény alapján a félévet sikeresen teljesítő tanulók bérét emelni kell, a gazdálkodó által meghatározott mértékben, melyet a tanulószerződésben rögzítettek.

 

Ezzel kapcsolatban az alábbi teendők ellátása fontos:

 

a, amennyiben a tanuló bizonyítványában minden tantárgyhoz hozzá rendelt érdemjegy elégséges (2), vagy azt meghaladja, úgy a februári bértől, amelyet márciusban kell először bérszámfejteni, a tanulószerződésben meghatározott emelést érvényesíteni kell,

 

b, amennyiben a tanuló tanulmányi eredményei között a bizonyítványban szerepel elégtelen (1), úgy azon tanuló bérét februártól nem kell emelni.

 

3. Szakmánkénti normatíva növekedés

 

2014. január elsejétől a szakképzési alapnormatíva 453.000.-Ft-ra emelkedett.

 

A 280/2011. kormányrendeletben szereplő súlyszorzók változatlanok maradtak.

 

Az alapnormatíva emelkedés miatt a szakmánkénti havi normatíva emelkedett. A megnövekedett havi tanulószerződéses normatívákat a vonatkozó csatolt dokumentum tartalmazza.

 

A megnövekedett normatívát először a 2014. február 12-én esedékes elszámoláskor érvényesíthetik a gazdálkodók.

 

4. Teendők a tanévet ismételt tanulók esetében

 

A szakképzési törvény 63. § 4. bekezdése alapján amennyiben a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.

 

Évet ismételt tanuló esetében, amennyiben a csökkentett pénzbeli juttatásának összege nem éri el 2014 januárjában az aktuális szakmához tartozó minimális díjazás összegének a felét, akkor azt korrigálni kell.

 

Amennyiben a tanuló az első félévet sikeresen teljesítette, úgy a második féléves emelés februártól neki is jár a tanulószerződésben szabályozott módon és mértékben.

 

Hogyha a tanuló a tanévet is sikeresen teljesíti és felsőbb osztályba léphet, úgy szeptembertől már megkaphatja az adott szakmához tartozó minimálisan előírt pénzbeli juttatást, melyet növelni kell a félévi emelés mértékével.