Üdvözöljük a

Esedékes a tanulói juttatás kötelező emelése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Esedékes a tanulói juttatás kötelező emelése

Szerző: Bonyár Marietta | 2016. szeptember 29.

Szeptember elsejével újabb tanulmányi félévváltás történt, a tanulószerződésben foglalt szempontok szerint meg kell vizsgálni a tanulók előző félévben nyújtott teljesítményét és ennek megfelelően végrehajtani az emelést. Annak a tanulónak, aki a félévet nem teljesítette sikeresen, nem jár emelés.

A szakképzési törvény szerint a tanuló pénzbeli juttatását a tanulószerződésben előre meghatározott szempontoknak megfelelően emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének, szorgalmának figyelembevételével. Ennek a szempontrendszernek a meghatározása a gyakorlati képző feladata, legfontosabb célja pedig az, hogy a tanulót jobb teljesítményre ösztönözze.


Az előre meghatározandó egységes feltétel és szempontrendszer nem azt jelenti, hogy a pénzbeli juttatást kell minden esetben egységesen emelni, hanem azt, hogy a tanulószerződésben egységes módon jelenjenek meg azok a szempontok, amelyek szerint a tanuló pénzbeli juttatása – a tanulmányi előmenetele, a gyakorlaton nyújtott teljesítménye és szorgalma alapján – a későbbiekben megemelésre kerül, és amelyek minden tanulóra egyformán érvényesek.