Esedékes a tanulói ösztöndíjak emelése

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2015. október 9.

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben emelni kell.

Az új tanév kezdetén a vállalkozásoknak felül kell vizsgálni a tanulók ösztöndíját, s a tanulószerződésben meghatározottak szerint szeptembertől az emelést el kell végezni. Csak annak a tanulónak nem kell az ösztöndíját emelni, aki évismétlésre bukott, újra járja az adott évfolyamot.

Különösen fontos figyelni a tanulói ösztöndíjak emelésének szempontrendszerére, hiszen a szakképzési törvény egységes és valamennyi tanulóra érvényes emelési rendszert irányoz elő.

Valamennyi tanuló esetében egységesen kell eljárni, az emelési kötelezettségnek eleget kell tenni.