Üdvözöljük a

Finanszírozás - amikor a tanuló nincs jelen a képzésben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Finanszírozás - amikor a tanuló nincs jelen a képzésben

Szerző: Szemere Adrienn | 2014. május 8.

A gyakorlati oktatás folyamán vannak olyan speciális esetek, amikor a tanuló nincs jelen a képzőhelyen, de ennek ellenére a gazdálkodó szervezet köteles a tanulói juttatásokat és az ehhez  kacsolódó  járulékokat  részben,  vagy  teljes  egészében  biztosítani.  Továbbá  ehhez kapcsolódóan vizsgálni kell a normatíva lehívásának jogosságát is ezekben az esetekben.

Ilyen esetről beszélünk többek között a szorgalmi időszakot követő pihenőidőt, a tömbösített képzést, a betegszabadságot és a táppénzt, valamint a szülési szabadságot illetően.

 

Az alábbiakban egy konkrét esetet kiemelve vizsgáljuk meg a tanulói juttatások és a lehívható normatíva alakulását.

 

A tanulószerződésben meghatározott díj fizetésének elmaradása, illetve csökkentése esetén hogyan teljesíthető a járulék- és a szociális hozzájárulási adó fizetésének kötelezettsége?

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint biztosított a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló.

Járulékalapként a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjat kell figyelembe venni. Ez független attól, hogy a tanuló a biztosítás időtartama alatt a szakképzésről szóló törvény előírásai alapján részesül-e díjazásban az igazolatlan hiányzásai miatt vagy csak csökkentett díjazásra jogosult.

 

Az Szt. 64. § (1) bekezdés második fordulata a tanulószerződésben meghatározott díj csökkentését írja elő a tanuló igazolatlan mulasztásának idejével arányosan. A társadalombiztosítási járulék rögzített járulékalappal kapcsolatos előírásának alkalmazása miatt nem kifogásolható az az eljárás, hogy a tanuló „nettó" járandóságát csökkenti a gazdálkodó. Vagyis a tanulószerződésben rögzített díjazásból a Társadalombiztosítási járulékban előírt, kötelezően fizetendő járulékok levonása után kapott nettó összeget kell arányosan csökkenteni a tanuló igazolatlan mulasztásának idejével arányosan.

 

A tanulók betegszabadságával, illetve társadalombiztosítási ellátásával (például: táppénz) érintett időszakok esetében elfogadható az az eljárás, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a betegség ideje alatti mulasztásokat a megfelelő igazolások alapján igazoltnak tekinti, és nem csökkenti a tanulószerződésben foglalt díjazás mértékét, amely így teljes fedezetet nyújt a Társadalombiztosítási járulék szerint fizetendő járulékok levonására.

 

A csatolt táblázat részletesen elemzi ezeket az eseteket, mely segítségül szolgálhat a kérdéses

helyzetek eldöntésében. (Minden esetben jogszabályi alátámasztással, a jogszabályi hivatkozás

konkrét megnevezésével.)