Folyamatos a gyakorlati oktatást végző cégek ellenőrzése

Szerző: Szemere Adrienn | 2014. szeptember 17.

A már nyilvántartásba vett, gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezeteket kérésükre, illetve kétévenként vizsgálja a kamara, segítve ezzel a gyakorlati képzés minél színvonalasabb megvalósulását, illetve a vállalkozásokat érintő egyéb hatósági ellenőrzéseken való megfelelést.

A köztes ellenőrzés során a gazdálkodók időszakos ellenőrzésén kívül lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésére is, elősegítve az új kerettantervek előírásainak való megfelelést.

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek folyamatosan fejlesztenek és fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a gyakorlati képzőhely megfelelőségéről.

A legtöbb ellenőrzés a változások aktualizálására szolgál, hiszen az új feltételeket szakértő által el kell fogadtatni. Fontos tudni, hogy a tanulószerződést érintő változásokat jelezni kell a kamara felé. Ilyen esetek például az oktatóváltás, a képzőhely helyszínének változása, az esetleges kapacitás bővülés vagy csökkenés, új szakma felvétele.

 

A köztes ellenőrzési tevékenység az alábbi elemekből áll:

 • a gazdálkodó szervezet általános adatai, általános információk felvételezése,

 • jogszabályi feltételeknek való megfelelés (telephelyenként és szakmánként),

 • a képzőhely tárgyi eszközeinek értékelése,

 • munka- és balesetvédelmi szempontok.

Az ellenőrzési eljárás során az alábbi dokumentumokat kell a szakértő részére bemutatni:

 

1. Cégre vonatkozó dokumentumok, amennyiben ezekben változás történt (működési illetve telephely engedély, a gyakorlati oktató személyi anyaga, gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása)

2. A tanulók oktatásához kapcsolódó aktuális dokumentumok

 • Érvényben lévő tanulószerződés (vagy együttműködési megállapodás)

 • Foglalkozási napló (az ellenőrzések során 5 évre visszamenőleg bekérhető)

 • Tanulói munkanapló (amennyiben az iskola annak vezetését előírja, hiszen most már nem tartozik a kötelezően vezetendő dokumentumok közé!)

 • Munkavédelmi oktatás dokumentumai

 • Szakmai és vizsgakövetelmény, központi program, kerettanterv

 • Szakképző iskola pedagógiai programja, helyi tanterve

 • Kötelező juttatások átvételének igazolása (havi ösztöndíj banki utalása, étkezés, munkaruha)

 • Felelősségbiztosítás

A köztes ellenőrzés határozata is-a nyilvántartásba vételi határozathoz hasonlóan- visszavonásig érvényes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakképzéshez kapcsolódó dokumentációt 5 éven keresztül meg kell őrizni, és azt a képzőhelyen célszerű tartani, egy esetleges ellenőrzés gördülékenyebb lefolytatása érdekében.