Üdvözöljük a

Gyakorlati képzőhelyek és az iskolák tájékoztatási feladatai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Gyakorlati képzőhelyek és az iskolák tájékoztatási feladatai

Szerző: Piacsek László | 2013. szeptember 20.

A szakképzési törvény előírja a szak- és gyakorlati képzésben résztvevők számára az azonnali értesítést és informálást a többi fél felé bármilyen változás, észrevétel, bejelentés kapcsán. A tanulók hiányzásaival és előmenetelével kapcsolatos információcsere a felek számára folyamatos feladatot jelent.

A hiányzások, különösen az igazolatlan hiányzások súlyos következményekkel járhatnak akár a tanulói jogviszony, akár a munkabér, akár a családi pótlék tekintetében. Mindezek miatt és a vonatkozó törvények előírásai alapján a képzők kötelesek a hiányzásokat a hiányzás első napján azonnal jelenteni az iskola felé.

 

Az iskolák a képzőknek szeptember folyamán meg kell, hogy küldjék a tárgyévi tanév rendjét, valamint a helyi programokat szakmánként. A képzők ezen dokumentumok alapján vezetik a képzési dokumentációt -a foglalkozási-, és tanulói munkanaplót- és értékelnek.

 

Az iskola helyi programjának részletesen tájékoztatnia kell a szakképzési évfolyamokról, azon belül az adott tanévre vonatkozó modulokról, illetve a modulokon belül a további egységekről és ezen egységek követelményeiről.

 

A helyi program útmutatójának az adott egység követelményein túl tartalmaznia kell továbbá, az értékelésre vonatkozó elvárásokat is. Mikor, milyen dokumentumon, hogyan kéri a tanulói minősítést az iskola.

 

A képzőknek a havi gyakorlati munka értékelését, az érdemjegyeket és az összesített igazolt/igazolatlan napok számát legkésőbb minden hónap első munkahetében meg kell küldeniük az iskolai kapcsolattartónak.