Hitelesebbé válik a nyelvvizsgarendszer

Szerző: Közlemény | 2014. február 25.

A Kormányrendelet módosításának köszönhetően, - sikeres vizsgák esetén - a jövőben az alacsonyabb nyelvtudást is elismerik, ahogy az Európai Unió országaiban ez már gyakorlat. Az új jogszabály által igazságosabbak lesznek a vizsgák, számos intézkedés miatt csökken a csalások lehetősége.

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, az idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet módosítását az tette szükségessé, hogy a Korm. rendelet hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján indokolttá vált bizonyos kérdések pontosabb szabályozása, melyek a rendszer hatékonyabb, igazságosabb, objektívebb, átláthatóbb működését segítik elő.

 

Ezen kívül a módosítás néhány új elemmel is bővül, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy államilag elismert nyelvvizsgát ne csak B1, B2, C1 szinten (alap-, közép-, felsőfokon) lehessen tenni, hanem A2 szinten is.

 

Ennek indoka, hogy jelenleg Magyarországon az Európai Unió tagállamaiban széles körben elfogadott és alkalmazott Közös Európai Referenciakeret 6 fokozatából csak 3 szinten lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni (B1= alapfok, B2=középfok, C1=felsőfok). A Magyarországon alapfoknak nevezett B1 szint valójában a nyelvtudás-skála közepét jelenti. Az A2 szint bevezetésével a B1-nél alacsonyabb szintű nyelvtudással rendelkezőknek is lehetőségük nyílik a megszerzett tudás értékelésére, nyelvtudásuk objektív megmérettetésére.

 

A múlt sajnálatos tapasztalatai alapján a Kormányrendelet több előírást tartalmaz a nyelvvizsgákkal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében.

 

Egyrészt a szóbeli vizsgákon hangfelvétel készül majd, hogy ezzel is csökkenjen a vizsgacsalások lehetősége, másrészt a biztonságos vizsgaszervezés érdekében az írásbeli vizsgák feladatlapjai csak a vizsga napján jutnak majd el a vizsgahelyekre, ahol felbontásuk hiteles módon történik, megelőzve a csomagok illetéktelen megnyitását, a feladatok előzetes megoldását.

 

Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Közleménye

Forrás: www.kormany.hu