Üdvözöljük a

Hogyan történik a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásba vétele? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Hogyan történik a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásba vétele?

Szerző: Szemere Adrienn | 2013. szeptember 13.
  • A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a nyilvántartást vezető szervnek (területileg illetékes kamara) kell benyújtani. A kamara a kérelemnek helyt ad, ha a kérelmező az e törvénybe és a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelel.

  • A kamara a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a szakmai szervezet vagy szakmai kamara véleményének kikérésével bírálja el, amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem.

  • A kamara a nyilvántartásba vétel során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.

  • A gyakorlati képzést szervező szervezet megszűnése esetén a kamara a szervezetet töri a nyilvántartásból a szervezet bejelentése alapján vagy hivatalból.
Csatolt állományok: