Üdvözöljük a

Igazolt és igazolatlan hiányzások | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Igazolt és igazolatlan hiányzások

Szerző: Osztermayer Manga | 2013. december 6.

Mi történik, ha a tanuló a gyakorlati képzésről több mint 20%-ot hiányzott?

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.