Üdvözöljük a

Így foglalkoztasson nyáron szakközépiskolást | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Így foglalkoztasson nyáron szakközépiskolást

2014. július 3.

Számos kérdés vetődik fel a cégeknél a diákok nyári foglakoztatása kapcsán, hiszen ilyenkor nem egy szokványos munkaviszonyról van szó.

A szakközépiskolai tanulók gyakorlati foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb munkajogi, adózási szabályok:

Szakközépiskolai tanuló gyakorlati foglalkoztatására tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján kerülhet sor. Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek kamarai nyilvántartásában szerepel.

A tanulószerződés megkötéséhez a tanulónak meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak. Tanulószerződés tehát azzal a tanulóval köthető, aki:
-magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, nappali rendszerű oktatásban részesül;
-az első, állami támogatású szakképesítés megszerzését célzó képzésben vesz részt;
-megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek.

Tehát azzal a tanulóval nem köthető tanulószerződés, aki nem nappali rendszerű oktatásban részesül.

A vonatkozó törvény a tanulók életkorának figyelembe vételével az általános munkajogi szabályoktól eltérő, kedvezőbb rendelkezések betartását írja elő a tanulók pihenése érdekében. A tanulót ugyanis azon tanévben, amelyekben a 19. életévét még nem tölti be, legalább 35 nap, ezt követően legalább 30 nap pihenőnap illeti meg. 
Betegség esetén a tanulót a tanulószerződés alapján betegsége idejére 10 nap betegszabadság illeti meg, az ezt meghaladó betegsége idejére pedig az általános szabályok szerint táppénzre jogosult.

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben, annak ideje alatt kedvezményes étkeztetés,  munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz kötelező juttatásként  megilleti.

A gyakorlati képzést nyújtó cég a tanuló részére a szakmai gyakorlat idejére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve pénzbeli juttatást köteles fizetni. A pénzbeli juttatás összege aszerint változik, hogy a képzés egészét tekintve egymáshoz képest a gyakorlati vagy az elméleti képzési idő hosszabb-e, így amennyiben a gyakorlati képzési idő eléri
a 80 százalékot, a minimálbér 15 százalékának 1,3-szerese;
a 70 százalékot, a minimálbér 15 százalékának 1,2-szerese;
a 60 százalékot, a minimálbér 15 százalékának 1,1-szerese;
az 50 százalékot, a minimálbér 15 százaléka;
a 40 százalékot, a minimálbér 15 százalékának 0,9-szerese;
a 30 százalékot, a minimálbér 15 százalékának 0,8-szerese;
a 20 százalékot, a minimálbér 15 százalékának 0,7-szerese.

Fenti összegű juttatás adómentes, azonban mivel a szakközépiskolai tanuló biztosítottnak minősül ezen jogviszonya tekintetében, ezért a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj összege alapján 10 százalék nyugdíjjárulék és 7 százalék egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség terheli. A tanuló a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék fizetésére nem kötelezett.

 

Forrás: HR portal.hu