Így nem lesz elég szakmunkás!

Szerző: Fülöp Attila | 2014. augusztus 4.

A beiskolázási adatokból látszik: egyre kevesebb fiatal tanul szakmát.

A középfokú oktatási intézményekbe történő beiskolázási trendeket mutatják az Oktatási Hivatal - elmúlt 15 évre vonatkozó - adatai.

A 2014/2015. tanévre vonatkozó adatokat vizsgálva láthatjuk, hogy, amíg a gimnáziumi férőhelyek nagy része feltöltésre került, addig a szakközépiskolák a beiskolázható helyeiknek alig több mint felét (57%), a szakiskolák pedig a szabad kapacitásuknak jóval kevesebb, mint felét (alig több mint 38%-át!) tudták betölteni diákokkal.

Ezt a tendenciát erősíti az a tény is, hogy - a 2014/2015. tanévi továbbtanulási szándékot vizsgálva - a fiatalok többsége (44,5%) az általános iskolát követően gimnáziumban szeretné folytatni a tanulmányait, szakközépiskolába jóval kevesebben (34,1%) mennének, szakiskolába pedig csak 21,4%-uk jelezte továbbtanulási szándékát.

 

A beiskolázás tendenciáival szemben a gazdasági igények mást mutatnak.

A gazdasági szereplők rámutatnak arra, hogy a cégek 60-70%-ban jellemzően középfokú végzettségűeket igényelnek, és körülbelül 30%-ban van csak szükségük diplomás munkaerőre. A kizárólag termelő cégeknek is jellemzően 60%-ban szakmunkásra, 20%-ban technikusra és csak 20%-ban van főiskolát vagy egyetemet végzett munkavállalóra szükségük.

Az iskolarendszer jelenlegi, és - a beiskolázási trendek alapján prognosztizálható - várható kibocsátása tehát ellentétes a munkaerő-piaci igényekkel, amely súlyos problémák megjelenését vetíti előre a munkaerő-piacon és a gazdaságban egyaránt.


Ha nem tudjuk megfeleltetni - de legalább közelíteni - a munkaerő-piaci kínálatot a kereslethez, ne várjuk, hogy megyénk, régiónk, országunk egyre vonzóbbá váljon termelő cégek számára a befektetéshez, letelepedéshez és munkahelyek teremtéséhez. E cél eléréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a képzési rendszert olyan irányba tereljük, hogy az iskolai kibocsátás mindinkább megfeleljen a gazdasági szereplők igényeinek.

A szakképzés helyzetének javítása össztársadalmi érdek, ezért annak eléréséért, hogy a szakképzés a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára vonzóbbá váljon, mind a cégeknek, mind a képző intézményeknek, mind a családoknak, azaz minden érintett szereplőnek tennie kell, hiszen valódi eredményt csak így lehet elérni.

E cél elérésében fontos szerepe van a pályaorientációnak, amelyhez a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztási munkájával is hozzájárul. További kiemelt szerep jut a kamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságnak, amely évenként meghatározza a hiányszakmákat, valamint a szakképzést érintő beiskolázási javaslataival mindent megtesz azért, hogy az iskolai kibocsátás egyre jobban közelítsen a gazdasági szereplők elvárásaihoz.

Kapcsolódó anyagok: