Üdvözöljük a

Innováció a szakképzésben, új irány a Pécsi Simonyiban | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Innováció a szakképzésben, új irány a Pécsi Simonyiban

Szerző: Gáncs Katalin | 2013. október 17.

A Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola egy Európai Uniós projektben vett részt, a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0009 Innováció a szakképzésben, új irány - új iránymutatás a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetéséhez című pályázatával.

 

Kedvezményezett: Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola, majd 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 

Kivitelezés ideje: 2012. október 1 – 2013. augusztus 31.

 

A támogatás összege: 34 585 552 Ft

 

A pályázat „A” komponensénekkeretében az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését vállalta az iskola, a 2013/2014. tanévi kötelező bevezetésnél egy évvel korábban, már a 2012-2013-as tanévtől kezdődően a szakképzési kerettanterv tervezetek alapján. Ez az új szakképzések előkészítését, a törvény bevezetéséből adódó új feladatok teljesítését, a fejlesztések elindítását, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálását és a megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációját jelentette.

A pályázat előkészítéseként az iskola tantestülete elfogadta a módosított alapdokumentumokat, megtörtént a pedagógiai program és a szakmai programok módosítása is.

Az új szakképesítések 3 évesek lettek, a tanulók a 8. osztály után elkezdik a szakképzést. 9. osztályban az elméleti és a gyakorlati képzési időt is az iskolában töltik. 9. év második félévében szintvizsgát kell tenniük (február és április között), és sikeres szintvizsga esetén, 10. osztálytól a gyakorlati időt tanulószerződéssel gazdálkodó szervezeteknél töltik. Mindhárom év alatt a szakmai órák mellett közismereti oktatás is folyik.

 

Az érintett szakmák:

 • Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő OKJ 34 582 09
 • Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő OKJ 34 582 05
 • Épület- és szerkezetlakatos OKJ 34 582 03
 • Asztalos OKJ 34 543 02
 • Elektronikai műszerész OKJ 34 522 03
 • Bőrdíszműves OKJ 34 542 01

 

A megvalósult tevékenységek:

 • Együttműködéseket létrehozása, a következő partnerszervezetekkel:

-       szakképző iskolák,

-       gyakorlati képzési helyek,

-       szakmai szervezetek.

 • Munkacsoportok létrehozása: szakmánként 1-1, és 2 közismereti
 • Munkacsoportok működtetése munkaterv alapján
 • Szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás/tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása
 • Bemutató órák megtartása a projekt időtartama alatt, a kedvezményezett intézmény pedagógusainak
 • Szakmai, módszertani támogatás, mentor szerep vállalása intézményen belül
 • Szakmai dokumentumok elkészítése (minden tantárgyra elkészített tanmenet, szakmai
 • (közismereti) projekt munkaterv, fejlesztési koncepciók, feladatgyűjtemény, tanítási segédlet)
 • Szakmai értékelés elkészítése a projekt eredményeiről
 • A projekthez kapcsolódó nyitó, záró és disszeminációs rendezvények, „Jó gyakorlatok” átadása
 • A szakmai megvalósítók, munkacsoportokban résztvevő közismereti és szakmai tárgyakat tanító pedagógusok képzése
 • Pályaválasztási rendezvényen való részvétel
 • A projekt megvalósítása alatt harmadik féltől igénybevett szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele
 • A szakképesítés megszerzéséhez kötődő, tanulmányi célú intézményen kívüli, legfeljebb egy napos program(ok) megvalósítása
 • Az iskola által bevezetésre kerülő szakképesítéshez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását támogató szemléltető eszközök, taneszközök beszerzése

 

A pályázat megvalósulásáról a projekt honlapján tájékozódhat, ahonnét az elkészült tanmenetek, feladatgyűjtemények, tanítási segédletek is letölthetőek.

 

A honlap címe: http://tamop225.site90.com/

 

A sajtóközlemény letölthető a csatolt állományok menüpontból.

Csatolt állományok: