Üdvözöljük a

Kamarai garanciavállalás a gyakorlati képzésben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai garanciavállalás a gyakorlati képzésben

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2015. március 11.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tanácskozásra hívta a megyei Szakképző Intézmények vezetőit, hogy áttekintsék a Kamarai Garanciavállalási program bevezetésével felmerülő közös feladatokat.

A Garanciavállalási Program célja, hogy a szintvizsgával rendelkező tanulók a szakma gyakorlati ismereteit vállalkozásoknál sajátítsák el, iskolai tanműhelyben csak olyan tanulók képzése folyjon, akik még szintvizsgával nem rendelkeznek, vagy teljesítményük indokolja az iskolai keretek között folyó előkészítő oktatást. Ugyancsak iskolai tanműhelyi körülmények között fognak gyakorlati tudást szerezni azok a tanulók, akik számára a kamara a gazdaságban nem talál képzésre alkalmas gyakorlati képzőhelyet. Erről Igazolást ad ki a képző intézmény részére. Törekvés, hogy minél több tanuló a duális képzésben tudjon a szakma gyakorlására felkészülni.

Az oktatási intézményektől előzetesen bekért adatok alapján a jelenleg 9. évfolyamon tanuló diákok gyakorlati munkahelyekre történő kihelyezése összességében nem jelent problémát. A gazdaságban rendelkezésre állnak azok a tanulói gyakorlóhelyek, melyekre a sikeres szintvizsgát követően megtörténik a tanulók kihelyezése, a tanulószerződések megkötése. Ismert tény, hogy az oktatás személyi feltételei a következő tanévtől szigorodnak, a képzőhelyeken tanulók gyakorlati oktatójaként csak olyan személy foglalkoztatható, aki mestervizsgával rendelkezik. Ezen előírás azon szakképesítések tekintetében kötelező, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit.

Közös a felelősség és közös az érdek a megfelelő, hatékony gyakorlati képzés megvalósítására. A gyakorlati munkahelyek minősítése, a képzési engedély kiadása szigorú feltételek alapján történik független szakmai szakértő, valamint az oktatásban érintett iskola képviselője által. Csak olyan munkahelyekre történhet a tanulók kihelyezése, ahol az oktatás feltételei rendelkezésre állnak. Az iskolának az oktatás folyamán lehetősége van a munkahelyektől a foglalkozási naplót bekérni, meggyőződni arról, hogy az oktatás szakmai tartalma az előzetesen kiadott oktatási tematikának, a kerettantervi előírásoknak megfelel-e. Szükség esetén konzultálni kell szakmai kérdésekben a gyakorlati képzést végző oktatókkal.

Az iskolák és a kamara közötti folyamatos egyeztetés mellett fog megtörténni a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatra való kihelyezése.