Képzőhelyváltás szabályai félévváltáskor

Szerző: Piacsek László | 2017. január 25.

Tanulószerződéses tanulók képzőhelyváltása esetén a gazdálkodók megfelelő körültekintéssel kell, hogy eljárjanak annak érdekében, hogy a képzésben résztvevők ki- és bejelentése szabályos legyen.

A képzőhelyváltás szabályozott keretek között történő lefolytatása továbbá annak is a záloga, hogy a tanulók számára előírt és ütemezett gyakorlati képzésben ne keletkezzen igazolatlan szünet, kimaradás.


Amennyiben egy tanuló az egyik gazdálkodótól el kíván jönni és egy másiknál kívánja folytatni a gyakorlati tanulmányait, úgy szükséges az Áthelyezési kérelem dokumentum kitöltése, melyen:

  • a tanuló megindokolja az eljövetele okát (kötelezően kitöltendő),
  • a meglévő gazdálkodó kinyilvánítja, hogy lemond a tanulóról az adott félév, vagy kivételes esetben az adott hónap utolsó napjával,
  • a fogadó gazdálkodó pedig kijelenti, hogy fogadja és elvállalja a képzését a következő hónap első napjával, valamint
  • mindezt a tanuló iskolája is tudomásul kell, hogy vegye aláírásával és pecsétjével hitelesítve a dokumentumot.

Az előző gyakorlati képzőhely a tanulószerződés megszűnésekor továbbá Igazolást köteles kiállítani az eltöltött gyakorlati időről, valamint az ezen idő alatt megszerzett gyakorlati ismeretekről, melyet a tanulónak át kell adnia a fogadó képzőhely számára.


A fogadó gazdálkodó továbbá el kell, hogy kérje a tanulótól az előző képzőhelyétől kapott leszámoló dokumentumait is.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Áthelyezési kérelem nyomtatványon a tanulói kijelentés és bejelentés dátuma nem eshet ugyanarra a napra! A bejelentés dátuma csak a kijelentés dátumát követő napra eshet!

 

Amennyiben a tanév közben egy tanuló egy másik gazdálkodótól el kíván jönni, úgy a fogadó gazdálkodónak az előző gazdálkodóval és az iskolával is fel kell vennie a kapcsolatot annak érdekében, hogy a tanuló eljövetelének pontos okáról, illetve annak körülményeiről tájékozódhasson. 

 

A gyakorlati képzőhelynek a mind a négy fél által aláírt Áthelyezési kérelem dokumentumot az új, 4 példányban kitöltött és aláírt  tanulószerződéssel együtt kell beküldenie a kamarához.

 

Az áthelyezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz.