Üdvözöljük a

Korlátozás várható! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Korlátozás várható!

Szerző: Szemere Adrienn | 2016. augusztus 4.

A Magyar Közlöny 2016.évi 90. számában megjelent az oktatás szabályozására vonatkozó törvények módosítása, melyek közül az alábbira hívjuk fel a gyakorlati oktatással foglalkozó gazdálkodó szervezet figyelmét. A változás 2016. szeptember 1-vel válik hatályossá.

Szakképzési törvény 42.§ (6) pontja szerint:
„A tanuló tanulószerződést a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek közé nem tartozó szervezettel csak abban az esetben köthet, ha e szervezetnél egyidejűleg 12 tanulónál kevesebb tanuló vesz részt gyakorlati képzésben vagy ha a gazdasági kamara igazolást állított ki e szervezet számára arról, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek gyakorlati képzőhelyet nem tudnak biztosítani.
 
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek:
nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett: az a hozzájárulásra kötelezett, amelynek az árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés után a 8. § szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének legalább 400%-a volt”
 
A fenti rendelkezés befolyásolhatja a 2016/17-es tanévben megköthető új tanulószerződések számát, ezért 2016. szeptember 1-jén a témában konzultációt szervezünk, az érintett gazdálkodó szervezeteknek.