Korszerű minőségbiztosítás a szakképzésben

Szerző: Purger Valéria | 2014. július 3.

Előrejelzések megerősítik, hogy az alacsony képzettséggel rendelkezők iránti kereslet a jövőben csökkenni, míg a magasan képzettek iránti kereslet nőni fog. A legmagasabb kereslet azonban minden valószínűség szerint a középszintű képzettséggel rendelkezőkre irányul majd. Képzettebb emberekre van tehát szükség, ezért a szakképzés szerepe még inkább felértékelődik a jövőben.

Európai Bizottság már számtalan dokumentumot publikált a szakképzés kulcsfontosságú szerepéről, melyet a tudásra és innovációra épülő gazdasági átalakulás folyamatában betölt. Az előrejelzések megerősítik, hogy az alacsony képzettséggel rendelkezők iránti kereslet a jövőben csökkenni, míg a magasan képzettek iránti kereslet nőni fog. A legmagasabb kereslet azonban minden valószínűség szerint a középszintű képzettséggel rendelkezőkre irányul majd. Képzettebb emberekre van tehát szükség, ezért a szakképzés szerepe még inkább felértékelődik a jövőben. Elkerülhetetlen a szakképzés vonzerejének növelése, a munkaalapú tanulás nagyobb arányban való beépítése a képzési programokba, a munkaerőpiaci relevancia növelése, hatékonyabb oktatás és pályaorientáció kialakítása, a tanárok és szakoktatók szakmai fejlődésének biztosítása, valamint a szakképzés terén a tanulási eredmények országok és különböző oktatási rendszerek közötti elismerésének és átláthatóságának javítása.

az Európai Parlament és Tanács 2009. június 18-án ki adott ajánlása alapján az EQAVET Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer célja a szakképzés minőségbiztosításával és minőségfejlesztésével kapcsolatos munkák támogatása, hiszen a minőségbiztosítás fontos szerepet tölt be e kihívások leküzdésében, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy valamiféle közös felfogás alakuljon ki arra vonatkozóan, hogy mit is tekintünk magas színvonalú szakképzésnek. Továbbá megkönnyíti majd a különböző országokban folytatott tanulmányok kölcsönös elismerését is. A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretéről szóló ajánlás tehát olyan referenciaeszközt hoz létre, melynek célja, hogy segítse a tagállamokat a szakképzési rendszerek folyamatos javításának előmozdításában és figyelemmel kísérésében. A keret hozzájárul a szakképzés minőségének javulásához, valamint a szakképzés-politikák tagállamok közötti jobb átláthatóságához és összhangjához, ezáltal pedig elősegíti a kölcsönös bizalmat, a munkavállalók és tanulók mobilitását, végül pedig az egész életen át tartó tanulást.

A bizottsági jelentés magyar nyelven elérhető az alábbi itt:

 

forrás: http://observatory.org.hu