Üdvözöljük a

Kötelező a foglalkozási napló vezetése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kötelező a foglalkozási napló vezetése

Szerző: Szemere Adrienn | 2014. március 19.

A szakképzési törvény a gazdálkodó szervezet részére kötelezően előírja a foglalkozási napló vezetését a tanuló gyakorlati képzéséről. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését.

A szakképző iskola kérésére a gazdálkodó szervezetnek a foglalkozási naplót betekintésre rendelkezésre kell bocsátani.

Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, aki az értesítés alapján soron kívül ellenőrzi a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását.

Azzal a szervezettel szemben, aki a kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja a napló vezetését, a gazdasági kamara bírságot szabhat ki.

Amennyiben a foglalkozási napló vezetését a bírság kiszabását követően ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést folytató szervezetet 3 évre eltilthatja a gyakorlati képzés folytatásától.