Közeleg a határidő! - Megszűnő tanulószerződések

Szerző: Bonyár Marietta | 2017. augusztus 17.

A kamara munkatársai elkezdték értesíteni azokat a saját bevallásuk szerint főtevékenységű gyakorlati képzőket, akiknél a kilencedik évfolyamon kötött tanulószerződések augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnnek. Az érintett cégek elektronikus és személyes tájékoztatást is kapnak a szükséges teendőkről és lehetőségekről.

A NAV az MKIK részére 2017. március óta elektronikus úton havonta, a szakképzési hozzájárulás bevallás benyújtására előírt határidőt követően hivatalból átadja azon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyek főtevékenységként gyakorlati képzést folytatnak.

 

A listán szereplő cégeknél a Szakképzési törvény 42. § (2a) bekezdése értelmében automatikusan megszűnnek azon tanulószerződések, melyek a tanév kilencedik évfolyamán köttettek. A rendelkezés célja az, hogy a tanulók a teljes képzési idő lejárta előtt lehetőséget kapjanak arra, hogy a szakmai gyakorlatukat nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató vállalkozásoknál, valódi termelő körülmények között teljesíthessék.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „főtevékenységként vagy nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató vállalkozás” nem a TEÁOR szerinti fő tevékenység szerinti besorolást jelenti, ennek fogalmát a Szakképzési hozzájárulási törvény határozza meg. A törvény értelmében nem főtevékenységű képzőhely, az a hozzájárulásra kötelezett, amelynek az árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés után a 8. § szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének legalább 400%-a volt.

 

További információval a kamara szakképzési tanácsadó munkatársai szolgálnak.

Kapcsolódó anyagok: