Üdvözöljük a

Még több ösztöndíjat kaphat, aki szakmát tanul | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Még több ösztöndíjat kaphat, aki szakmát tanul

Szerző: Fülöp Attila

A tanulmányi ösztöndíj mértéke és az arra jogosultak köre is változik szeptembertől. Kormányrendelet jelent meg a szakképzésben részt vevő diákok anyagi juttatásáról.

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj a szakképzésben részt vevő, gazdaság által igényelt szakmát - úgynevezett hiányszakmát - tanuló diákokat segíti. A szakmát választó fiatalok, tanulmányi idejük alatt, pénzbeli támogatásban részesülhetnek.

Az ösztöndíj az első - az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó - szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott, nappali munkarendű, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére nyújtható.

Tanulmányi ösztöndíjra a szakiskolai és szakközépiskolai diákok a 9. osztálytól, a szakgimnáziumi tanulók a 13. osztálytól válnak jogosulttá.

A támogatás anyagi helyzettől függetlenül jár. Az összeg folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetén az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen tízezer forint havonta. A második félévtől kezdődően a juttatás mértéke a tanulmányi átlageredmény függvényében, az alábbiak szerint változik:

 2,51 és 3,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 10 000 Ft/hó
 3,01 és 3,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 15 000 Ft/hó
 3,51 és 4,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 20 000 Ft/hó
 4,01 és 4,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 27 000 Ft/hó
 4,51 és 5,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 35 000 Ft/hó

Az ösztöndíj mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetén a 13. és 14. évfolyamon:

 3,01 és 3,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 20 000 Ft/hó
 3,51 és 4,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 30 000 Ft/hó
 4,01 és 4,5 közötti tanulmányi eredmény esetén: 40 000 Ft/hó
 4,51 és 5,0 közötti tanulmányi eredmény esetén: 50 000 Ft/hó

 

A gyakorlati oktatás időszakában az egyéni tanulószerződés miatt a tanulónak a gyakorlati képzőhelytől pénzbeli és természetbeni juttatás is jár. A tanulószerződés alapján a gyakorlati időre kapott juttatás és az iskola által folyósított szakképzési tanulmányi ösztöndíj egymástól függetlenül jár, tehát mindkettő egyidejűleg megilleti tanulót. Így, aki jól tanul, amellett, hogy a munkaerő-piacon keresett szakmát szerezhet, már a tanulmányai alatt jelentős összeget vihet haza havonta.

 


A gazdaság által igényelt szakképesítésekre megyénkben a kamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB) tesz évente javaslatot. Az adott tanévre vonatkozó ösztöndíjas szakmákat, minisztériumi előterjesztés alapján*, kormányrendelet szabályozza. (*Megjegyzés: a végleges listák nem minden ponton egyeznek meg a BMFKB által javasoltakkal.)


Az ösztöndíjjal kapcsolatban bővebb információ a vonatkozó kormányrendeletben található, amely a lenti linkre kattintva érhető el.