Üdvözöljük a

Megszűnik a szerződés-de pontosan mikor is? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Megszűnik a szerződés-de pontosan mikor is?

Szerző: Szemere Adrienn | 2016. október 4.

A tanulószerződés megszűnésének számos esete lehet, az alábbiakban ezeket vesszük sorra, hogy pontosan milyen dátummal is szűnik meg a szerződés.

Alapeset:

A tanulószerződés megszűnik ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második komplex szakmai vizsga utolsó napján.

 

Megszűnik a szerződés:

  • a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszony megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja
  • a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésének napján
  • a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján
  • közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon
  • felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon
  • azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján
  • a tanuló halála napján

 

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésével egyidejűleg értesíti a nyilvántartást vezető szervet és a szakképző iskolát a tanulószerződés megszűnéséről.

 

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről.