Üdvözöljük a

Mennyit kap a tanuló? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mennyit kap a tanuló?

Szerző: Szemere Adrienn | 2015. október 21.

Tanulószerződéssel foglalkoztatott, nappali rendszerben tanuló tanulók pénzbeli juttatásának minimális mértéke a szakképzési törvényben meghatározott.
Alapja a hónap első napján érvényes kötelező minimálbér, ami 2015. január 1-től 105.000,- Ft

Mértékét a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő aránya határozza meg. Ez az a legkisebb összege, amit kapnia kell annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben tanulószerződés alapján vesz részt.


A tanuló pénzbeli juttatása adóterhet nem viselő járandóság. (abban az összegben, amit a tanulószerződésben meghatároztak) 7 % egészségbiztosítási járulék és 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra, a munkáltató 27 %-os szociális hozzájárulási adót fizet még.

A tanulmányi kötelezettségének eleget tevő tanulót sikeres félévenként emelés illeti meg, melyet a tanulószerződésben rögzítenek. Fontos megjegyezni, hogy az emelt összeg is csak a szerződésben rögzített mértékig adóterhet nem viselő járandóság. Természetesen, kaphat a tanuló magasabb juttatást, de ebben az esetben szerződés módosítás szükséges, így lesz továbbra is SZJA mentes.

A felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke, az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének:


a) 100%-a, a nappali oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén,
b) 60%-a, az esti oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén,
c) 20%-a, a levelező oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén.

 

A pénzbeli juttatás a tanuló részére kizárólag banki átutalással, vagy a fizetési számlára történő befizetéssel lehet teljesíteni, utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.

 

A pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a hatálybalépés napjától teljes hónapra jár a tanulónak. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan hiányzásával arányosan csökkenteni kell.
Ha a tanulószerződés hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg.

 

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. A befejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

A tanulót a betegszabadsága időtartamára pénzbeli juttatásának hetven százaléka illeti meg.

Csatolt állományok: