Üdvözöljük a

Mi a helyzet az EU-ban? – Felmérés a vállalati szakmai képzésekről | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mi a helyzet az EU-ban? – Felmérés a vállalati szakmai képzésekről

Szerző: Fülöp Attila | 2013. június 27.

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat felmérése szerint 2010-ben az EU 27 tagállamában a vállalkozások kétharmada nyújtott alkalmazottainak szakmai képzést/továbbképzést.

A tíz vagy annál több munkavállalót foglalkoztató cégek 66%-a részesítette a nála dolgozó munkavállalókat szakmai oktatásban 2010-ben. Ezt megelőzően hasonló felmérésre 2005-ben került sor, akkor ez az arány 60% volt, tehát javuló tendenciáról beszélhetünk. A szóban forgó felmérésre 5 évente kerül sor az EU-ban, így újabb adat egyelőre nem áll rendelkezésünkre.

 

A cégek legnagyobb arányban Ausztriában és Svédországban (87%), az Egyesült Királyságban (80%), Hollandiában (79%), Belgiumban (78%) és Franciaországban képezték alkalmazottaikat, míg legkevésbé Lengyelországban (23%), Romániában (24%), Bulgáriában (31%) és Litvániában (40%) éltek ezzel a lehetőséggel. Magyarországon a vizsgált időszakban a vállalkozások 49%-a részesítette a dolgozóit szakmai képzésben.

 

A kutatásból az is kiderült, hogy a munkavállalók számát tekintve inkább a nagyobb vállalkozások foglalkoztak képzéssel. Ezen vállalkozások esetében a dolgozók közel fele (48%) vett részt valamilyen szakmai képzésben/továbbképzésben. Ebben a tekintetben Csehország állt az élen, ahol a szakmai képzést biztosító vállalatoknál a dolgozók 72%-a vett részt ilyen programban. Őket követte Szlovénia (62%), Luxemburg (60%) és Szlovákia (58%). Az említett viszonylatban Magyarország (27%), Litvánia (31%), Ausztria és az Egyesült Királyság (37%) a sereghajtó.

Összességében a nagy cégeknél a dolgozók 49%-a, a közepes vállalkozásoknál a dolgozók 45%-a, a kicsiknél pedig a munkavállalók 46%-a vett részt képzésben.

 

A felmérés arról is beszámol, hogy a résztvevők 2010-ben átlagosan 25 órát töltöttek képzésen/továbbképzésen. A tagországok között ebben a tekintetben jelentős eltérések is adódtak, hiszen amíg Csehországban átlagosan 15 órás képzésekről beszélhetünk, addig Litvániában ez a szám 42, Portugáliában és Máltán pedig átlagosan 40 órás képzésekről volt szó.

 

A költségek tekintetében megemlítendő, hogy az EU 27 tagállamában a vállalkozások összes munkavállalókkal kapcsolatos költségeinek a szakmai képzések átlagosan csupán 0,8%-át tették ki. A tagállamok körében természetesen ez is változó mértékű, hiszen amíg Olaszországban, Litvániában és Romániában 0,4%-ról beszélhetünk, addig Máltán 1,4%, Franciaországban pedig 1,5%-ot jelentett a továbbképzések költsége a cégeknek.

 

 

Az EU 27 tagországában 2010-ben végzett felmérés 2005-höz képest pozitív tendenciát mutat, tehát úgy tűnik, hogy egyre több cég fordít figyelmet munkavállalói szakmai oktatásra, továbbképzésre. Az irány tehát jó, a tendenciának azonban folytatódnia kell, különösen azokban az országokban, akik elmaradtak például az élen járó Ausztriától és Svédországtól.

 

A kutatás eredményeinek áttekintése után megállapíthatjuk, hogy Magyarország a vállalati szakmai képzések/továbbképzések tekintetében középmezőnyben van, ez azonban nem ad okot arra, hogy elégedettek legyünk, hiszen a folyamatosan változó környezet, korunk technológiai változásai és a munkaerő-piac ma már megköveteli, hogy minél szélesebb körben teremtődjön meg a cégeknél is a szakmai képzésben való részvétel lehetősége.

 

A vállalkozásoknak elemi érdeke a munkavállalók szaktudásának, ismereteinek naprakészen tartása, ami nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az adott cég versenyben maradhasson a piacon, netán versenyelőnyre tegyen szert.

 

A vállalati szakmai képzések minél szélesebb körben történő kiterjesztésében a rendelkezésükre álló eszközökkel a kereskedelmi és iparkamarák is segítenek. Köztük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is kiemelten fontosnak tartja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a cégeknek - többek között – a különböző pályázati lehetőségekről, a szakképzési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatos teendőkről, illetve minden egyéb jogszabályváltozásról, ami e területen a vállalkozásokat érintheti.