Mi a teendő, ha a tanuló jogviszonya megszűnik az iskolában?

Szerző: Bakó Eszter | 2013. november 28.

A szakképző iskola haladéktalanul (max. 5 nap) értesíti a tanulói jogviszony

megszűnésének napjáról a tanuló gyakorlati képzőhely vezetőjét és a Kamarát.

A kamara a szakképző iskolától kapott írásos tájékoztatás alapján

megszűnteti a tanulószerződést és erről a gyakorlati képzést végző

gazdálkodó szervezetet, a szakképző iskolát, a tanulót, kiskorú

tanuló esetében a szülőt, ill. gyámot értesíti.

 

A tanulószerződés megszüntethető:

· közös megegyezésével;

· felmondással,

· azonnali hatályú felmondással.

A felmondást írásban kell közölni. A tanulószerződés felmondását

közölni kell a szakképző iskolával és a gazdasági kamarával.