Üdvözöljük a

Mi a teendő, ha a végzős tanuló nem bocsátható szakmai záróvizsgára? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mi a teendő, ha a végzős tanuló nem bocsátható szakmai záróvizsgára?

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2013. április 12.

Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti - záróvizsgára nem bocsátható -, a tanévet követő munkanaptól a tanulószerződés alapján, a gyakorlati képzőhelyen munkára kell jelentkeznie.

Az augusztus végi javítóvizsgáig életkortól függően 30 vagy 35 nap pihenőnap illeti meg, a többi munkanapon dolgoznia kell.

A tanulószerződést a tanulónak és a gyakorlati képzőhelynek módosítani kell, annak érvényességét meg kell hosszabbítani (augusztus 31-ig), de legalább a javítóvizsga napjáig.

A szakképzési törvény értelmében, ha a tanuló az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult

Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.