Mi motiválja a fiatalokat a pályaválasztásban, mik a terveik és milyen forrásból tájékozódnak?

Szerző: Fülöp Attila | 2014. december 3.

A feltett kérdésekre egy aktuális tanulmány ad választ, amely általános iskolás diákok pályaválasztással kapcsolatos ismereteit, terveit, érdeklődését vizsgáló felmérés eredményein alapul.

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet gondozásában megjelent tanulmány a pályaválasztás előtt álló, hetedik osztályos általános iskolás tanulók továbbtanulás és szakmaválasztás iránti érdeklődését, illetve munkával kapcsolatos terveit vizsgálja.

A kutatás során feltett kérdések kitértek a szakmaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos ismeterekre, tervekre, a diákok érdeklődési köreire, a feladatok elvégzésével kapcsolatos általános attitűdjeire, a munka világáról alkotott elképzeléseikre, valamint arra, hogy a különböző pszichológiai tényezők és a családi háttér hogyan befolyásolják a fiatalok pályaválasztási döntéseit.

A teljes cikk és az elemzés elérhető a Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság honlapján.