Üdvözöljük a

Mikor kell a tanulószerződést megkötni? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mikor kell a tanulószerződést megkötni?

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2013. augusztus 14.

A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni.

A megkötött tanulószerződést a gyakorlati képzést szervezőnek öt napon belül kell megküldeni a kamarának ellenjegyzés céljából.

Célszerű figyelmesen elolvasni a kitöltési útmutatót, mert csak a hiánytalanul kitöltött tanulószerződések befogadására van lehetőség. Ellenkező esetben a tanulószerződések visszaküldésre kerülnek, így a nyilvántartásba vétel késedelmet szenvedhet.

A kitöltési útmutató kamaránk honlapján megtalálható.

Különösen fontos figyelni a tanulói ösztöndíjak emelésének szempontrendszerére, hiszen a szakképzési törvény egységes és valamennyi tanulóra érvényes emelési rendszert irányoz elő. Az nem lehetséges, hogy a már megkötött és a megkötendő szerződések esetében a szempontrendszeren belül nincs egyezőség. Nagyon fontos, hogy egy cégen belül csak egyféle szempontrendszer lehet érvényben. Ehhez kell igazítani az új tanulószerződéseket.

A kamara a tanulószerződést a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, ha a tanulószerződés megfelel e törvény előírásainak, majd annak egy példányát az ellenjegyzéstől számított öt napon belül megküldi a szakképző iskolának.

A tanulószerződés alapján a tanuló az őt megillető juttatásokra – a tanévkezdést követően megkötött tanulószerződést kivéve – a tanév kezdő napjától jogosult.

 

További információ kamaránk honlapján archiv.pbkik.hu oldalon található