Üdvözöljük a

Mikor szüntetheti meg a tanulószerződést a cég? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mikor szüntetheti meg a tanulószerződést a cég?

Szerző: Bakó Eszter | 2014. január 31.

A 2011. évi Szakképzési törvény lehetővé teszi, hogy indokolt esetben a gazdálkodó szervezet felmondja a tanulószerződést.

A gazdálkodó szervezet a tanulószerződést akkor mondhatja fel, ha:

  • a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította az évfolyam megismétlésére;
  • a tanuló a szakmai vizsga követelményeinek a vizsga megismétlésekor sem tesz eleget;
  • a tanuló a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

 A gazdálkodó szervezet a tanulószerződést nem mondhatja fel

  • a tanuló betegsége időtartama alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évig, gümőkóros megbetegedés esetén két évig;
  • üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt;
  • a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követő hatodik hónap végéig.