Milyen juttatások járnak a tanulónak, ha a tanulói jogviszonya szünetel?

Szerző: Bánné Lukacsovics Aranka | 2013. november 19.

A tanulói jogviszony és a tanulószerződés szüneteltetése esetén a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a szerződő feleket.

Ezen idő alatt a tanuló pénzbeli juttatásra és egyéb a szakképzési törvényben meghatározott juttatásra nem jogosult.

A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a gazdálkodószervezetet és a gazdasági kamarát.

A gazdálkodó szervezetet, mivel a tanulószerződés nem szűnt meg, csak szünetel, járulékfizetési kötelezettség nem terheli.